Case-galleria

Terveydenhuollon digitalisaatio

Tutkimus: Etämittauksella miljoonien hyötypotentiaali astman diagnosoinnissa.

Terveydenhuollon tulevaisuus on pysynyt sote-uudistuksen myötä julkisessa keskustelussa jo useita vuosia. Aihe ei varmasti tule lähivuosina hiljenemään, sillä terveydenhuollon digitalisoituminen muuttaa niin hoitoprosesseja, terveydentilan seurantaa kuin terveydenhuollon asiakasvuorovaikutusta monin tavoin.

Elisa on edesauttanut digitalisaatiokehitystä luomalla useita työkaluja terveydenhuollon ammattilaisten tueksi. Vuonna 2014 voitimme Suomen Paras Mobiilipalvelu 2014 -kilpailussa ”Paras yrityksen tehokkuutta tai tuottavuutta parantava palvelu” -sarjan tuotteellamme Elisa Etämittaus.

Palvelumme mahdollistaa erilaisten diagnosointiin tai terveydentilan seurantaan liittyvien mittausten tekemisen kotona digitaalisen mittalaitteen ja älypuhelinsovelluksen avulla. Etämittaus-sovellus avustaa käyttäjää mittauksissa ja välittää tulokset tietoturvallisesti suoraan hoitohenkilökunnan tietoon. Palvelulla on saavutettu erityisen hyviä tuloksia astman diagnosointiin tarvittavien uloshengityksen huippuarvojen mittaamisessa (PEF).

Vuonna 2016 tutkimme etämittauksen tuottavuuspotentiaalia yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Selvityksen tavoitteena oli tutkia millaisia taloudellisia, ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia hyötyjä etämittauksen käyttö voisi tuottaa astmapotilaiden hoidossa. Tulosten perusteella pelkästään Hämeenlinnan perusterveydenhuollossa voitaisiin vuosittain säästää 173 potilaskäyntiä ja noin 25 henkilötyöpäivän verran hoitohenkilökunnan työaikaa.

Etämittauksen käyttö astman hoidossa voi selvityksen perusteella säästää vähintään 27 prosenttia terveydenhuollon toimijan kustannuksia.

Koko Suomen tasolle skaalattuna perusterveydenhuollon astmapotilaiden hoidossa voitaisiin vuosittain säästää 1 910 hoitajan tai lääkärin työpäivää, 16 700 tuntia potilaiden aikaa, 3 200 kiloa muovijätettä, 25 000 kiloa hiilidioksidipäästöjä sekä 97 000 kilowattituntia sähköä. Säästöjen rahallinen arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Perusterveydenhuollon lisäksi Etämittaus voisi tehostaa myös erikoissairaanhoitoa, yksityistä terveydenhoitoa sekä työterveyshoitoa. Astman lisäksi palvelu mahdollistaa muun muassa verenpaineen, verensokerin, veren happipitoisuuden sekä painon seurannan. Lisäksi uusia mittalaitteita lisätään jatkuvasti. Lue lisää.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri