Henkilöstökatsaus

Henkilöstön hyvinvoinnilla tuloksiin

Henkilöstöllämme ja alihankkijoillamme on oikeus tehdä työtä terveellisessä ja tur­vallisessa työympäristössä sekä velvollisuus osaltaan kantaa vastuunsa työyhteisöstämme. Edistämme työhyvinvointia sekä työterveyttä ja -turvallisuutta hyvällä johtamisella osana päivittäistä työtä.

Työ­paikkakiusaamiselle ja -syrjinnälle on nollatoleranssi ja käytössämme on ilmoitusmenettely. Tuemme naisten siirtymistä miesvaltaisiin tehtäviin ja päinvastoin sekä työntekijöitä, joiden työskentelyedellytykset vaativat erityisiä toimenpiteitä. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista seurataan myös henkilöstökyselyn kautta.

Kiinnitämme huomiota työhyvinvointiin ja edistämme työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Tarjoamme oman hyvinvoinnista huolehtimisen tueksi työhyvinvointia tukevia palveluita, kuten liikunta- ja harrastustoimintaa. Alueellisesti organisoidut liikunta- ja kulttuurikerhot toimivat aktiivisesti.

Laadukkaan työterveyshuoltomme palvelusisältö ylittää huomattavasti lakisääteisen tason. Henkilöstöosasto vastaa työhyvinvointitoiminnan kehittämisestä terveyden, työkyvyn ja työyhteisön kehittämisen osalta. Toimitilapalvelut ja IT-osasto vastaavat puolestaan työolosuhteista. Työympäristötoimikunta koordinoi työsuojeluorganisaation toimintaa. Teemme yhteistyötä toimialan muiden toimijoiden ja kumppaneiden kanssa  parantaaksemme omaa sekä toimialan työturvallisuutta. 

Varhainen välittäminen on ollut jo vuosia olennainen osa Elisan päivittäisjohtamista. Se on osa työkykyjohtamisen toimintamallia, joka puolestaan toimii Elisan henkilöstöstrategian ja liiketoiminnan tukena ja jonka tarkoitus on johtaa työterveys- ja turvallisuusasioita tavoitteellisesti. Systemaattinen, oikein ajoitettu ja kohdennettu yhteistoiminta terveysjohtamisen eri osa-alueilla varmistaa työkyvyn kaiken ikää ja samalla kasvattaa henkilöstön työmarkkina-arvoa.

Toimimme vastuullisesti myös muutostilanteissa, jotka vaikuttavat henkilöstöön. Pidämme tärkeänä, että henkilöstö pääsee vaikuttamaan muutoksen sisältöön aktiivisella osallistumisella.

Käynnistämme muutoksen suunnitteluprosessin aina, kun liiketoiminnassa tehdään sellaisia yhteistoimintaneuvottelua edellyttäviä muutoksia, joilla on vaikutuksia henkilöstön määrään, tehtäväkuviin tai muihin työn sisällön kannalta keskeisiin asioihin. Toimintamalli ylittää selkeästi yhteistoimintalain vaatimukset.

Jos henkilöstöä jää sijoittumatta uusiutuvaan organisaatioon, huolehdimme yhdessä kumppaneidemme kanssa mahdollisimman hyvin uusista koulutus- tai työnsaantimahdollisuuksista.

Keskeisiä toimenpiteitä ja tuloksia 2016

  • Sairauspoissaolotunnit olivat 2,8 prosenttia tehdyistä työtyötunneista.
  • Työkyvyttömyysmaksuluokka 2, sairauspoissaolokulut pysyneet samalla tasolla vertailuvuoteen 2014.
  • Päivitimme kehittämistoimenpiteitä sisältävän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteiden mukaisen suunnitelman. Suunnitelma on laadittu työnantajan ja työntekijöiden edustajista koostuvassa ryhmässä, jota koordinoi työnantajan nimeämä tasa-arvokoordinaattori.
  • Järjestimme YK:n päivänä ihmisoikeusseminaarin kaikille elisalaisille kaikissa maissa teemalla ”Monimuotoisuuden mahdollisuudet työelämässä”.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri