Henkilöstökatsaus

Toimialan ja työskentelykulttuurin murros

Digitalisaatio vaikuttaa työmme sisältöön, työskentelytapoihimme, työvälineisiin ja -ympäristöön sekä johtamiseen. Jatkuva työelämän muutos edellyttää seuraavia uusia taitovaatimuksia:

 • jatkuvaa kehittymistä
 • omasta työhyvinvoinnista huolehtimista
 • luottamusta
 • avointa vuorovaikutusta
 • selkeitä tavoitteita johtamiselta
 • kansainvälistymistä
 • työn ja vapaa-ajan joustavaa yhteensovittamista

Myös Elisan toimiala muuttuu jatkuvasti ja jatkuva oppiminen on menestymisen edellytys. Työnteon tapamme pohjautuvat Ideal Work -ajatukseen. Elisan Ideal Work -sateenvarjon alle kuuluvat fiksut työskentelytavat niin fyysisessä, virtuaalisessa kuin sosiaalisessakin työympäristössä. Lue lisää Case-galleriassa.

Jatkuva kehittyminen ja Ideal Work -ajattelumme näkyvät henkilöstötyytyväisyydessä. Yli 10 vuoden mittausjaksolla voimavaraindeksimme ylitti tavoitteemme. Samaa viestiä kertovat myös tuloksemme Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen Trust Index -kyselyssä. Hyödynnämme tuloksia toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

Keskeisiä toimenpiteitä ja tuloksia 2016

 • Voimavaraindeksi 4,1 (3,9) asteikolla 1–5.
 • Elisa Ideal Work -konseptin mukaisia uudistushankkeita jatkettiin toimitiloissa.
 • Elisalaiset tekivät keskimäärin 77 (75) etäpäivää henkilöä kohti.
 • Elisalaiset osallistuivat 227 556 (211 024) virtuaalineuvotteluun.
 • Elisalaisia työskenteli 11 eri maassa.

Elisalaiset Suomessa ja Virossa 31.12.2016

Elisalaiset Suomessa ja Virossa

Elisan henkilöstö eri maissa

Kartta

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri