Liiketoimintojen katsaukset

Yritysasiakkaat

Suomessa Elisa on markkinajohtaja telecom-palveluissa ja olemme sopimussuhteessa joka toiseen suomalaiseen yritykseen. Elisan yrityksille suunnattujen mobiilipalveluiden kasvu jatkui datamyynnin vetämänä. Myös kiinteän verkon liiketoiminta kehittyi positiivisesti.

Telecom- ja IT-palvelut kuuluvat luontevasti yhteen ja pystymme hyödyntämään synergiaetuja niiden markkinoimisessa, myymisessä ja tuottamisessa. Digitaalisten palveluiden portfolioomme kuuluvat esimerkiksi IT-palvelut, kansainväliset videopalvelut, asiakashallinnan ratkaisut sekä teollisuuden IoT-ratkaisut. Lisäksi paransimme toimintojen kannattavuutta automaation, tuotteistuksen ja verkkopalveluiden myötä.

Panostuksemme laatuun ja asiakastyytyväisyyteen näkyikin vuoden aikana positiivisesti eri asiakaskohtaamisten asiakastyytyväisyysmittauksissa. Tavoitteenamme on tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa jatkuvasti kehittyvillä palveluratkaisuillamme sekä entistä syvemmällä asiakasymmärryksellä. Samalla jatkamme operatiivisen toimintamme ja kustannusrakenteen parantamista.

Uusia palveluita ja turvallisuutta viestintäpalveluihin

Mobiilidatan kysyntä kasvoi edelleen voimakkaasti, ja mobiilidatapohjainen strategiamme näkyy 4G-asiakaskannan kasvussa, jossa on edelleen merkittävää liiketoimintapotentiaalia.

Asiakkaamme panostavat entistä enemmän verkkojen toimivuuteen sekä tietoturvallisuuteen. Vastasimme asiakkaidemme tarpeisiin tuomalla lukuisia uudistuksia palveluihin ja prosesseihin.

Elisa Kyberturvakeskus on asiantuntijapalvelu, jonka avulla yritysasiakkaamme voivat hallita tietoturvauhkia ja häiriötilanteita. Elisa Mobiili Tuki on uusi mobiililaitteiden etähallintapalvelu. Elisa Oma Lasku -palvelulla yritysten henkilöstöllä on mahdollisuus päivittää työsuhdepuhelimensa tai liittymänsä vastaamaan henkilökohtaisia toiveitaan. Kuuluvuusongelmiin toimme ensimmäisenä tarjolle mobiiliverkon WiFi-puhelut.

Panostimme edelleen vahvasti Elisa Ring -palvelun toimivuuteen ja käytettävyyteen, mikä näkyy asiakkaidemme tyytyväisyyden kasvuna. Elisa Ring palkittiin alansa parhaana mobiilivaihteena kansainvälisessä Cloud Unified Communications -vertailussa.

Kilpailukykyä ja tehokkuutta asiakasvuorovaikutuksen ratkaisuilla

Tarjoamme yrityksille ja julkisyhteisöille koko asiakaspolun kattavia ratkaisuja palvelumuotoilusta, myynti- ja markkinointiautomaatioon, asiakaspalveluratkaisuihin sekä ulkoistettuun puhelinvälitykseen ja asiakaspalveluun.

Toimme markkinoille digitaalisen asiakaspalvelun ratkaisut. Asiakkaamme voivat rakentaa verkkosivuilleen digiasioinnin kyvykkyydet ja kehittää online-asiakaspalvelutoimintoja.

Teimme myös yhteistyösopimuksen maailman nopeimmin kasvavan markkinointiautomaatioyrityksen kanssa. Autamme asiakkaitamme digitalisoimaan myynti- ja markkinointitoimintaa ja tehostamaan asiakashankintaa.

Orange Contact -järjestelmämme uudistus otettiin hyvin vastaan. Asiakas pääsee nyt palveluneuvojan kanssa videoyhteyteen myös mobiililaitteilla. Palvelumuotoilun avulla käyttöliittymä päivitettiin helpottamaan palveluneuvojan työtä, ja käyttövarmuus parani palvelusaliympäristön uudistuksella. Laajensimme tarjoomaa myös asiakaspalvelukeskusten resurssienhallintajärjestelmiin.

Toimme pk-asiakkaillemme uutena palveluna Joustava-maksupäätepalvelun, jossa maksupäätesopimus ja kauppiassopimus hoidetaan yhdeltä luukulta. Integroimme Elisa Kassa -palvelun Suomen suurimpaan taloushallinnon järjestelmään ja verkkokauppa-alustaan.

IT- ja pilvipalvelut voimakkaassa kasvussa

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisen portfolion IT-palveluita työasemaulkoistuksesta pilvipalveluihin ja liiketoiminta-IT -palveluihin. Asiakastyytyväisyytemme IT-palveluissa on edelleen korkealla tasolla ja luo hyvän pohjan tuleville vuosille toimia tällä kasvavalla alueella.

Elisan IT-liiketoimintayksikkö Elisa Appelsiini sai arvostetun ISO/IEC 20000-1-sertifikaatin. Kehitysprojekti toteutettiin yhdessä Yleisradion kanssa. Kansainvälinen standardi edellyttää palveluntarjoajalta korkeaa IT-palveluiden johtamisen ja hallinnan laatua ja toimivuustasoa.

Terveydenhuoltosektorilla teimme vuoden aikana useita merkittäviä yhteistyöhankkeita. Toteutimme Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:lle sisätilapaikannuksen järjestelmän lääkintälaitteiden sijainnin reaaliaikaiseen seurantaan. Toteutuksen avulla pystytään parantamaan sekä potilaiden turvallisuutta että tehostamaan hoitohenkilökunnan työtä.

Tutkimme terveydenhuollon digitalisaation yhteiskunnallisia vaikutuksia yhteistyössä Hämeenlinnan terveydenhuollon kanssa astmahoitoketjussa. Tutkimus osoitti, että työprosessien uudistamisella ja etämittauksen hyödyntämisellä saadaan merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia esimerkiksi ajansäästön kautta.

Elisan avulla koko IT-ympäristön voi nyt siirtää julkiseen pilveen, jolloin liikkuvalla henkilöstöllä on aina pääsy kaikkeen tietoon ja sovelluksiin. Pk-yrityksille toimme helppokäyttöisen Elisa Yritystietoturva -palvelun, joka suojaa kaikki yritysten päätelaitteet.

Teollisen internetin läpimurtovuosi

Elisan avoin kehitys- ja palvelualusta Elisa IoT tarjoaa yrityksille ja yhteisöille verkottumisen ja teollisen internetin ratkaisut. Elisa IoT -ekosysteemiohjelmassa on nyt mukana 18 akateemista kumppania, jotka käyttävät alustaa opetuskäytössä. Lisäksi kumppaniverkosto kasvoi kymmenillä uusilla yrityksillä.

Elisa IoT sai myös kansainvälisen tunnustuksen. Sen yksi sovellus visualisoi kymmenien eri automaatiojärjestelmien ja muista tietolähteistä tulevan prosessitiedon yhteen 3D-näkymään. Se palkittiin vuoden parhaana teollisen internetin ratkaisuna LiveWorx 2016 -tapahtumassa.

Suomessa S-ryhmä, Suomen suurin vähittäiskauppaketju, hyödyntää Elisan teollista internetiä keräämällä tietoturvallisesti kaikki verkon aktiivilaitteet etävalvontaan. Autoliiketoiminnassa Elisa, Helpten ja Palin pilotoivat uutta Elisa IoT -palvelualustan päälle kehitettyä älyautopalvelua.

Elisa Innovation Challenge -kilpailu laajentui kansainväliseksi ja voittajat julkaistiin Slush 2016 -tapahtumassa. Teollisen internetin ratkaisuihin keskittyvän Elisa IoT Innovation Challenge -osakilpailun voittoon nousi espoolainen Emergence energiaomavaraisella paikannuspalvelulla.  

Videoneuvottelut kansainvälisesti yhteistyössä Vodafonen kanssa

Digitaalisiin medianäyttöpalveluihin ja virtuaalisiin neuvotteluratkaisuihin erikoistunut Elisa Videra ja Vodafone tekivät yhteistyösopimuksen, jossa videoneuvottelupalvelut rakennetaan ja tuotetaan Elisa Videran toimesta Vodafonen suurimmille globaaleille asiakkaille. Tarjoamme teknistä asiakastukea vuorokauden ympäri 15 eri kielellä. Elisa Videra vahvisti asemaansa myös yhteistyösopimuksella Clear Channel Internationalin kanssa.

Merkittäviä uusia asiakkuuksia ovat esimerkiksi IKEA, Vattenfall, Suomen ulkoministeriö, Brysselin kaupunki, Orange Belgium, Kesko ja Dixons Carphone.

Systemaattista työtä asiakaskokemuksen parantamiseksi

Jatkoimme määrätietoisesti jatkuvan parantamisen hankkeitamme ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistä. Panostukset laatutyön välineiden ja henkilöstön koulutukseen ovat tuottaneet tulosta ja näkyvät jatkuvasti laskeneina asiakasreklamaatioina ja kontakteina sekä automatisoitujen tilausten kasvuna.

EPSI Ratingin vuosittaisen Matkaviestintä-tutkimuksen mukaan Elisalla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat ja Elisa Appelsiinilla Gartnerin tutkimuksen mukaan Suomen tyytyväisimmät IT-asiakkaat. Myös kesällä julkaistussa CXPA Finlandin ja Shiruten selvityksessä yritysten asiakaskokemusten mittauksesta Elisa nousi jaetulle 3. sijalle 74 yrityksen joukossa. 

Elisa Eestin yritysasiakasliiketoiminta

Elisa Eestin yritysasiakkaiden mobiilidatan kasvu jatkoi vahvana. Myös laitteiden vaihtovauhti pysyi korkealla ja yli 80 prosenttia laitteista on jo älypuhelimia. Valmistauduimme regulaatiomuutokseen ja teimme merkittävän muutoksen liittymien EU-roaming laskutuksessa, joka alensi ulkomaan hintoja ja samalla lisäsi palveluiden käyttöä. Käynnistimme myös uusien IT- ja IoT -palveluiden kehittämisen lean start up -menetelmillä.

Timo Katajisto
johtaja, Yritysasiakkaat

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri