Elisa 2016

Toimitusjohtajan katsaus

Kehittyvä Elisa, uudistuva elisalainen

Vuosi 2016 oli Elisalle monella tavalla erityisen menestyksekäs. Teimme jälleen historiamme parhaan tuloksen. Pystyimme vuoden aikana vahvistamaan kilpailukykyämme ja parantamaan operatiivisen toiminnan tuottavuutta vaikka yleistaloudellinen tilanne jatkui haasteellisena.

Asiakkaamme arvostivat vuoden aikana tuomiamme uusia palveluita ja yhä nopeampia yhteyksiä, mikä näkyi merkittävästi parantuneena asiakastyytyväisyytenä.

Elisan liikevaihdon kasvu ja tulos olivat jälleen parempia kuin eurooppalaisten teleoperaattoreiden keskimäärin. Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia, vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 7 prosenttia ja kassavirta 6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti mobiilin palveluliikevaihdon ja digitaalisten palveluiden kasvu sekä Anvian tele-, IT- ja viihdeliiketoimintojen osto. Myös Viron liiketoimintojen liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta.

Elisan kannattavuus ja taloudellinen asema ovat vahvat ja voimme jatkaa kilpailukykyistä voitonjakoa omistajillemme. Elisan hallitus esittää tulevan kevään yhtiökokoukselle 1,50 euron osinkoa osakkeelta.

Suomi maailman kärjessä mobiilidatan käytössä

Rajoittamaton datan hinnoittelumalli, videopalveluiden yleistyminen ja panostukset 4G-verkon laajentamiseen ovat vieneet Suomen maailman kärkeen mobiilidatan käytössä. Asiakkaamme käyttivät mobiilidataa keskimäärin yli 13 gigatavua per käyttäjä.

Asiakkaamme arvostavat yhteyksien nopeuksia ja rajoittamattoman datan huolettomuutta. Tutkimuksiemme mukaan 4G-käyttäjät ovat erityisen tyytyväisiä yhteyksiinsä. Yli  80 prosenttia  kaikesta Elisan  mobiiliverkon  dataliikenteestä liikkuu jo  4G-verkossa. Yli miljoonan 4G-käyttäjän raja rikottiin huhtikuussa.

Jatkoimme investointeja huippunopean 4G-verkon laajentamiseen. Loppuvuodesta julkaistun riippumattoman ECE Ltd:n tutkimuksen mukaan Elisalla on Suomen nopein 4G-verkko, jonka kattavuus on jo 99 prosenttia väestöstä. Myös Virossa mobiiliverkon kehitys jatkui vahvana, väestöpeitto on noin 98 prosenttia.

Loppuvuodesta järjestetyssä taajuushuutokaupassa saimme tavoittelemamme uudet 700 MHz -taajuudet, joiden avulla voimme edelleen täydentää 4G-verkkoamme Suomessa. Asiakkaillemme se merkitsee jatkuvasti parempaa peittoaluetta sekä nopeampia ja häiriöttömämpiä yhteyksiä.

Suomalainen taajuuspolitiikkaa on ollut onnistunutta. Kuluttajien maksamat hinnat ovat Suomessa maailman alhaisimpia ja mobiiliverkkoissa datakäyttö maailman kärkeä. EU:n Roam like at Home -asetuksen ensimmäiset yksityiskohtaiset päätökset saatiin vuonna 2016. Vasta helmikuussa 2017 annetaan lopullinen päätös tukkuhinnoista, mutta on ennakoitavissa, että roaming-uudistus tulee mahdollisesti tuomaan muutoksia loppukäyttäjille. On vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa niiden vaikutusta nykytilanteeseen.

Tavoittelemme jatkuvasti yhä parempaa asiakaskokemusta ja testaamme uusia teknologioita. Teimme elokuussa nopeuden maailmanennätyksen 4G-verkossa saavuttamalla 1,9 Gbit/s nopeuden. Pilotoimme ensimmäisenä Suomessa 5G:tä ja 450 Mbit/s maksiminopeuksia kaupallisessa mobiiliverkossamme, sekä ensimmäisenä Pohjoismaissa 700 MHz taajuutta. Lisäksi toimme ensimmäisenä suomalaisena operaattorina kaupalliseen käyttöön sisäkuuluvuutta parantavat wifi-puhelut ja VoLTE-puhelut, joissa puhe kulkee 4G-verkon kautta.

Nopean ja laadukkaan laajakaistan kysyntä jatkuu. Elisa on Suomen johtava kiinteän verkon toimija ja panostimme yhä paremman asiakaskokemuksen kehittämiseen.  Paransimme vuoden aikana pientalojen sekä kerros- ja rivitalojen laajakaistayhteyksiä ympäri Suomea. Laajennukset ovat tuoneet entistä nopeammat yhteydet lähes 75 000 kotitalouden saataville ja ne mahdollistavat sujuvan etätyön ja kodin viihdekäytön. Lisäksi testasimme G.fast -teknologiaa, mikä mahdollistaa jopa 1 Gbit/s nopeudet nykyisessä kiinteässä laajakaistaverkossa.

Menestyksekäs strategia takaa laajan valikoiman uusia palveluja ja sisältöjä asiakkaille

Jatkoimme määrätietoisesti strategiamme osa-alueiden toteuttamista. Luomme arvoa asiakkaillemme ja omistajillemme panostamalla jatkuvasti verkkoomme, uusiin palveluihin, asiakastyytyväisyyteen, laatuun ja kustannustehokkuuteen.

Toimme vuoden aikana lukuisia uusia lisäarvoa tuottavia palveluita ja sisältöjä asiakkaillemme. Elisan viihdepalveluista nauttii yli 300 000 kotitaloutta ja Elisa Viihde on Suomen suosituin viihdepalvelu. Elisa Viihde sai runsaasti uutta kotimaista ja ulkomaista sisältöä, esimerkiksi palvelun kaikkien aikojen katsotuin sarja Downshiftaajat sai jatkoa ja uusi alkuperäissarja Suomen Konttori saa ensi-iltansa 2017. Suosittu urheiluviihdepalvelu Fanseat on Suomessa katsottavissa osana Elisa Viihdettä.

Olemme vahvasti kehittämässä ja digitalisoimassa suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisia palveluja. Toteutimme esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille sisätilapaikannuksen järjestelmän lääkintälaitteiden sijainnin reaaliaikaiseen seurantaan. Elisan avoin kehitys- ja palvelualusta Elisa IoT sai kansainvälisen tunnustuksen, kun se palkittiin vuoden parhaana teollisen internetin ratkaisuna LiveWorx 2016 -tapahtumassa. Suomessa esimerkiksi S-ryhmä hyödyntää Elisan teollista internetiä keräämällä tietoturvallisesti kaikki verkon aktiivilaitteensa etävalvontaan.

Toimimme alalla, jossa tulevaisuuden palvelut rakennetaan ennakkoluulottomalla uusien mahdollisuuksien testaamisella ja innovaatioverkostojen yhteistyöllä. Edistämme kansainvälistä huippututkimusta ja uudistumme startup-kumppanuuksilla. Avoimen kehitys- ja palvelualustan Elisa IoT:n Elisa Innovation Challenge -kilpailu laajeni kansainväliseksi. Kilpailuun osallistui lähes sata kilpailuideaa 16 eri maasta ja voittajat palkittiin Slush 2016 -tapahtumassa, jossa olimme jälleen pääyhteistyökumppanina. Kilpailun IoT-sarjan voitti EmergENCE Oy:n energiaomavarainen paikannusratkaisu ja älykotisarjan Lukoton Experience Oy:n älylukkoadapteri.   

Elisan ostamien Anvia-yhtiöiden integraatioprojekti käynnistyi heinäkuussa ja toimintojen yhdistäminen on edennyt hyvin. Anvian osaaminen yhdistettynä Elisan investointi- ja kehitysvoimaan takaa erinomaiset palvelut Anvian toimialueella Pohjanmaalla, sekä perustan omistaja-arvon kehitykselle.

Toteutimme strategiaamme markkina-asemamme vahvistamiseksi kotimarkkinoilla myös ostamalla kaapeli-tv-operaattori Starmanin Viron liiketoiminnan. Uusi liiketoiminta muodostaa uuden integroidun operaattorin, joka mahdollistaa Elisalle palveluiden tarjoamisen laajemmalle asiakaskunnalle Virossa ja palveluiden myymisen sekä Elisan että Starmanin asiakkaille.

Kansainvälisessä liiketoiminnassamme Elisa Videran videoneuvotteluratkaisuita on toimitettu jo 97 maahan. Uusi sopimus Vodafonen kanssa mahdollistaa kansainvälistymisen kasvun useille uusille markkinoille.

Aktiivinen yhteiskunnallinen toimija

Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja tukemaan ympäristövastuullista toimintaa. Kaikki Suomessa ja Virossa hankkimamme sähkö perustuu nyt uusiutuvaan energiaan. Vähäpäästöiset ratkaisumme pienensivät edelleen Elisan asiakkaiden ja oman toiminnan hiilijalanjälkeä 14 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Sijoittajille ja globaaleille markkinoille tehty ilmastoraportointimme arvioitiin jälleen pohjoismaisten teleoperaattoreiden parhaimmistoon CDP-indeksissä.

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen ja olemme määritelleet Elisan ja sidosryhmiemme näkökulmasta olennaisimmat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Lähes kaikki elisalaiset suorittivat vuoden aikana Elisan yleisiä toimintaperiaatteita (Code of Conduct) koskevan koulutuksen.

Elisa otettiin vuonna 2016 mukaan kansainväliseen, vastuullisen sijoittamisen FTSE4Good -indeksiin. Indeksi mittaa niiden yritysten toimintaa, jotka täyttävät globaalisti tunnustetut vastuullisen yritystoiminnan standardit niin ympäristövastuun, kuin sosiaalisen vastuun sekä hallinnoinnin osalta.

Elisan toimiala muuttuu jatkuvasti. Digitalisoituminen muuttaa liiketoimintaamme, työn sisältöä, tapaa tehdä töitä, johtamista, työvälineitä ja -ympäristöä. Jatkuva oppiminen on meille menestyksen edellytys. Elisan Ideal Work -konseptiimme kuuluvat fiksut työskentelytavat niin fyysisessä, virtuaalisessa kuin sosiaalisessakin työympäristössä.

Vuonna 2016 elisalaiset tekivät keskimäärin 77 päivää töitä muualla kuin toimipisteessä pienentäen osaltaan hiilijalanjälkeämme. Henkilöstötyytyväisyytemme jatkoi edelleen nousuaan. Samaa viestiä kertovat myös tuloksemme Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen Trust Index -kyselyssä. Hyödynnämme tuloksia toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Kesätyömahdollisuuksilla sekä oppilaitos- ja startup-yhteistyöllä saamme uutta näkemystä tekemiseemme. Innostuneen henkilöstömme ansiosta Elisa on jatkuvasti kehittyvä työpaikka.

Yhteiskunnassa digitalisaation mahdollistama muutos on nopeaa ja meille on tärkeää olla kaikenikäisten suomalaisten apuna digitalisoituvan maailman haltuunotossa. Suositut digikoulut jatkuivat 25 koulussa ja Elisa Talks kokosi seniorit keskustelemaan digitalisaatiosta.  Aloitteestamme Suomeen perustetun, erilaisuutta tukevan ShedHelsinki -nuorisoteatterihankkeen vuosi huipentui joulukuussa Peter Pan -seikkailumusikaaliin.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja omistajiamme luottamuksesta Elisaa kohtaan sekä jatkuvasti kehittyvää henkilöstöämme, joka on menestyksemme takana. Jatkamme määrätietoisesti työtämme asiakastyytyväisyyden ja toimintamme edelleen kehittämiseksi.

Veli-Matti Mattila
Toimitusjohtaja

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri