Hallintorakenne

Hallituksen kokoonpano ja toiminta

Elisan hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2016 toimivat kompensaatio- ja nimitysvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallitus vahvistaa valiokuntien tehtävät ja työjärjestykset.

Hallituksen jäsenten tiedot

Yhtiökokouksessa 31.3.2016 hallitukseen valittiin seitsemän (7) jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Raimo Lind, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen, Jaakko Uotila ja Mika Vehviläinen sekä uutena jäsenenä Clarisse Berggårdh.

 

Takana: Petteri Koponen (vas.), Jaakko Uotila, Leena Niemistö ja Mika Vehviläinen 
Edessä: Clarisse Berggårdh (vas.), hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind ja Seija Turunen

Raimo Lind

1953, KTM, hallituksen jäsen vuodesta 2009 ja puheenjohtaja vuodesta 2012.

Keskeinen työkokemus: Wärtsilä konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2005–2013, CFO 1998–2013; Tamrock: Coal liiketoiminnan johtaja, huoltoliiketoiminnan johtaja, CFO 1992–97; Scantrailer Ajoneuvoteollisuus Oy, Toimitusjohtaja 1990–91;Wärtsilä konserni; Huollon apulaisjohtaja, Wärtsilä Singapore Ltd:n toimitusjohtaja, Wärtsilä Diesel divisioonan talousjohtaja 1976–89.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Evac Group Oy ja Nest Capital. Hallituksen jäsen: HiQ AB ja Nokian Renkaat.

Mika Vehviläinen

1961, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, kauppatieteiden maisteri 1986, hallituksen jäsen vuodesta 2012 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus: Cargotec Oyj, toimitusjohtaja 1.3.2013 alkaen; Finnair Oyj, toimitusjohtaja 2010–2013; Nokia Siemens Networks, operatiivinen johtaja, johtoryhmän jäsen 2007–2010; Nokia Oyj, eri tehtäviä 1992–2006.

Clarisse Berggårdh

1967, KTM, Svenska Handelshögskolan Helsinki, hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Keskeinen työkokemus: Pohjoisranta Burson-Marsteller toimitusjohtaja 2016–; IUM Finland toimitusjohtaja 2014–2016; Sanoma Magazines Finlandin toimitusjohtaja 2010–2013 ja myyntijohtaja 2006–2010, Mediatoimisto Dagmarin asiakkuusjohtaja 2003–2006; Codetoysin liiketoimintajohtaja 2001–2003, Valion markkinointipäällikkö 1994–2000.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: Fingertip ja Suomen Mentorit.

Petteri Koponen

1970, hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus: Perustajaosakas, Lifeline Ventures 2009–. Liiketoiminnan kehitystehtäviä, Google Inc. 2007–2009. Perustaja ja toimitusjohtaja Jaiku Ltd, 2006–2007. Perustaja, toimitus- ja myöhemmin teknologiajohtaja, First Hop 1997–2005. Muita tehtäviä: Blyk.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Grand Cru Oy, Mindfield Games Oy, Everywear Games Oy, Onemind Dogs Oy ja Kontena Oy. Hallituksen jäsen: Smartly.io Solutions Oy. Jäsen: DigiNYT-seurantaryhmä.

Leena Niemistö

1963, lääketieteen tohtori, fysiatrian erikoislääkäri, hallituksen jäsen vuodesta 2010.

Keskeinen työkokemus: Pihlajalinna Oyj:n vanhempi neuvonantaja 2016–; Dextra Oy:n toimitusjohtaja 2003–2016; Pihlajalinna Oyj:n varatoimitusjohtaja 2013–2016.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Pihlajalinna Oyj:n ja Stockmann Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja; Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen jäsen; Suomen Kansallisoopperan ja baletin rs:n, HLD Healthy Life Devices Oy:n ja BN Clarity Inc Oy:n hallituksen puheenjohtaja; Ars Fennica -palkintolautakunnan puheenjohtaja; Maanpuolustuskurssiyhdistyksen hallituksen jäsen.

Seija Turunen

1953, KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu, ekonomi 1976, kauppatieteiden maisteri 1978, hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus: Hallituksen neuvonantaja, Finnlines Oyj, 2013–2014. Finnlines Oyj:n varatoimitusjohtaja ja CFO 2007–2013 sekä satamatoiminnot-tulosyksikön johtaja ja konsernin satamayhtiöiden toimitusjohtaja (Finnsteve-yhtiöt) 2010–2013. Rahoitusjohtaja, Finnlines Oyj, 1992–2007. Muita tehtäviä ennen 1992: Kansallis-Osake-Pankki, Midland Montagu, Finca, Enso-Gutzeit.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Finnpilot Pilotage Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Pihlajalinna Oyj:n hallituksen jäsen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Jaakko Uotila

1949, proviisori, Helsingin Yliopisto 1977 ja M.Sc, Johtaminen, California American University 1990, hallituksen jäsen vuodesta 2013.

Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja Alko Oy 2001–2012; Toimitusjohtaja Yliopiston Apteekki 1996–2001; Varatoimitusjohtaja Orion-Farmos 1994–1996; Orion-yhtymä Oy useita tehtäviä 1977–1994.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Medifon Oy:n hallituksen jäsen.

Hallitusjäsenten riippumattomuus

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitusjäsenten Elisa-omistukset
Elisan nykyisen hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirinsä Elisa-omistukset Osakkeita, kpl, 31.12.2016
Raimo Lind, puheenjohtaja 14 493
Mika Vehviläinen, varapuheenjohtaja 4 578
Clarisse Berggårdh, jäsen 572
Petteri Koponen, jäsen 2 181
Leena Niemistö, jäsen 8 020
Seija Turunen, jäsen 2 404
Jaakko Uotila, jäsen 3 508

Hallituksen työjärjestys

Hallitus huolehtii Elisan hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännöstön mukaisesti. Lisäksi hallitus päättää asioista, jotka lain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi. Yhtiön hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen.

Työjärjestyksessä hallituksen tehtävänä on määrittää yhtiön strategiset valinnat sekä tavoitteet Elisan johdolle ja seurata niiden toteutumista. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan nimittäminen ja johtoryhmän kokoonpanosta päättäminen. Hallitus seuraa säännöllisesti liiketoiminnan tulosta ja yhtiön taloudellisen aseman kehitystä johdon raporttien perusteella. Lisäksi hallitus seuraa Elisan hallinnon säännöstenmukaisuutta sekä liiketoimintariskien ja muiden riskien hallintaa. Hallitus käsittelee suurimmat investoinnit ja liiketoiminnan tai omaisuuden myynnit sekä asettaa rajat yhtiön johdolle operatiivisissa investoinneissa ja rahoitusjärjestelyissä.

Työjärjestyksen mukaan hallitus päättää erityisesti seuraavista asioista:

 • Elisan strategisista valinnoista
 • voitonjakopolitiikasta
 • yhtiökokouksen koolle kutsumisesta ja hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle
 • Elisan osakkeeseen ja omistajiin liittyvistä asioista
 • merkittävimmistä yritysjärjestelyistä ja investoinneista
 • tilinpäätöksistä ja osavuosikatsauksista
 • toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta sekä johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän toimisuhteidensa ehdoista.

Työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee myös muita asioita. Se esimerkiksi vahvistaa vuosittaisen taloussuunnitelman, yhtiön organisaation periaatteet ja liiketoimintojen päälinjaukset. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa kyselynä toteutettavana itsearviointina. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen on lain mukaan jäävättävä itsensä eturistiriidan vuoksi.

Hallitusjäsenten kokousosallistuminen
Elisan hallituksen jäsenten osallistuminen
kokouksiin 2016
Osallistuminen/kokoukset
Raimo Lind, puheenjohtaja 18/18
Mika Vehviläinen, varapuheenjohtaja 17/18
Clarisse Berggårdh, jäsen 31.3.2016 alkaen 16/16
Petteri Koponen, jäsen 18/18
Leena Niemistö, jäsen 18/18
Seija Turunen, jäsen 18/18
Jaakko Uotila, jäsen 18/18

Hallituksen jäsenten valinta- ja monimuotoisuusperiaatteet

Yhtiössä otettiin käyttöön hallitusta koskevat monimuotoisuusperiaatteet koskien varsinaisessa yhtiökokouksessa 2016 ja sen jälkeen valittavaa hallitusta.

Elisassa monimuotoisuus nähdään olennaisena osana vastuullista toimintaa ja menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakasymmärryksen jatkuvan parantamisen.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa huomioon yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus kokonaisuutena tukee Elisa nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä. Monimuotoisuus tukee tätä tavoitetta.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Elisan kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheista olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja eri kulttuureista sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen. Tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on vähintään kaksi jäsentä.

Elisan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Elisan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituskokoonpanon ja jäsenten lukumäärän on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Ehdotuksen hallituksen jäsenmääräksi ja kokoonpanoksi valmistelee ja tekee Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Vuonna 2016 yhtiökokous valitsi Elisaan hallituksen, jossa on seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten osaaminen, koulutus- ja kokemustaustat sekä henkilökohtaiset ominaisuudet ovat erilaisia ja toisiaan täydentäviä. Hallituksessa toimii kolme naista ja neljä miestä, iältään 46–67 -vuotiaita. Hallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan on Elisan monimuotoisuusperiaatteiden mukainen.

Hallituksen valintaa ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.elisa.fi

Hallituksen valiokunnat

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan johtoon kuuluvien henkilöiden nimittämisen ja erottamisen, johdon seuraajasuunnittelun ja kehittämisen, johdon pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmät ja muut johdon palkitsemiseen liittyvät asiat. Valiokunta käsittelee myös Elisan henkilöstön kannustinjärjestelmät.

Vuonna 2016 kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind ja jäseninä Petteri Koponen (31.3.2016 alkaen), Leena Niemistö ja Mika Vehviläinen.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen tarkastus, tilintarkastus ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Tarkastusvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan erityisesti seuraavat asiat:

 • merkittävät muutokset kirjausperiaatteissa
 • merkittävät muutokset taseeseen arvostetuissa erissä
 • tilintarkastajan riippumattomuuden seuraaminen
 • sisäisen tarkastuksen raportoimat asiat
 • tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset sekä hallintoselvityksen
 • riskiselvitykset ja riskienhallinnan järjestämisen
 • taloushallinnon ja rahoituksen järjestämisen

Tarkastusvaliokunta käsittelee säännöllisesti myös sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien selvitykset sekä valmistelee tilintarkastusta koskevan ehdotuksen.

Vuonna 2016 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Seija Turunen ja jäseninä Clarisse Berggårdh (31.3.2016 alkaen) ja Jaakko Uotila sekä Petteri Koponen (31.3.2016 saakka). Valiokunnan kokouksiin osallistuu myös päävastuullinen tilintarkastaja.

Elisan hallituksen jäsenten osallistuminen valiokuntien kokouksiin 2016
  Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta Tarkastusvaliokunta
Raimo Lind 3/3  
Mika Vehviläinen 3/3  
Clarisse Berggårdh, jäsen 31.3.2016 alkaen   5/5
Petteri Koponen 2/2 1/1
Leena Niemistö 3/3  
Seija Turunen   6/6
Jaakko Uotila   6/6

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri