Hallintorakenne

Toimitusjohtaja ja muu johto

Toimitusjohtaja ja hänen tehtävänsä                 

Elisalla toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan valitsee hallitus.  Toimitusjohtajana toimi vuonna 2016 Veli-Matti Mattila.

Veli-Matti Mattila
Toimitusjohtaja

  • 1961, DI, MBA, yhtiön palveluksessa vuodesta 2003
  • Keskeinen työkokemus: Oy LM Ericsson Ab:n toimitusjohtaja 1997–2003. Hän työskenteli eri tehtävissä Ericsson-konsernissa Suomessa ja Yhdysvalloissa vuodesta 1986 lähtien. Mattila on toiminut myös asiantuntijana sveitsiläisessä Ascom Hasler AG:ssä.
  • Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: EK:n hallituksen puheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsen, Sampo Oyj:n hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen (ETLA) ja Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) hallituksen jäsen, Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen.
Toimitusjohtajan ja hänen lähipiirinsä Elisa-omistukset Osakkeita, kpl, 31.12.2016
Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja 62 146

Muu johto

Elisan johtoryhmä (EJR) valmistelee yhtiön strategiaa, johtaa yhtiön operatiivista toimintaa ja seuraa tuloksen muodostumista sekä käsittelee asioita, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia mm. merkittäviä yritysjärjestelyitä ja organisaatiomuutokset. Lisäksi johtoryhmä seuraa riskienhallintaa ja toimitusjohtajan ohjeistuksen perusteella hoitaa hallinnon asianmukaista järjestämistä. Hallituksen työjärjestyksen edellyttämät asiat viedään hallituksen päätettäväksi.

Elisan johtoryhmän jäsenet

Timo Katajisto

Timo Katajisto

s. 1968, DI
Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmässä vuodesta 2008

Päätoimi: Johtaja, Yritysasiakkaat

Keskeinen työkokemus: Elisan Tuotanto-yksikön johtaja 2008–2014, Nokia Siemens Networks, johtokunnan jäsen 2007, vastuualueina strategiset muutoshankkeet ja laatu. Nokia Networksin johtokunnan jäsen 2005–2007, vastuualueina tuotanto ja verkkoasennus; useita eri tehtäviä Nokia Networksissa ja sen edeltäjässä (Nokia Telecommunications) 1992–2005.

Jari Kinnunen

Jari Kinnunen

s. 1962, KTM
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1999, johtoryhmässä vuodesta 2005

Päätoimi: Talous- ja rahoitusjohtaja

Keskeinen työkokemus: Yomi Oyj:n toimitusjohtaja 2004; Elisa Kommunikation GmbH:n talousjohtaja 1999–2004 Saksassa; Polar International Oyj:n toimitusjohtaja 1996–99 ja controller 1990–96 sekä Oy Alftan Ab:ncontroller 1987–90.

Asko Känsälä

Asko Känsälä

s. 1957, DI
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2003, varatoimitusjohtaja vuoden 2016 joulukuusta lähtien

Päätoimi: Varatoimitusjohtaja, Johtaja, Henkilöasiakkaat

Keskeinen työkokemus: Elisan Yritysasiakkaat-yksikön johtaja 2005–2007, kehitysjohtaja 2003–2005, Ericsson-konserni, Pohjoismaiden ja Baltian myyntiyksikön myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen 2001–2003. Oy LM Ericsson Ab, myyntijohtaja 1996–2001. Teknologian kehittämiskeskus (TEKES), teollisuussihteeritoimiston päällikkö 1993–1996. Hewlett-Packard Oy, myyntipäällikkö 1987–1993.

Pasi Mäenpää

Pasi Mäenpää

s. 1965, datanomi, MBA
Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmässä vuodesta 2006

Päätoimi: Johtaja, Uudet palvelut

Keskeinen työkokemus: Elisan Yritysasiakkaat-yksikön johtaja 2007−2014 ja myyntijohtaja 2006–2007 Cisco Systems Finland Oy, toimitusjohtaja 2002–2006. Netigy Corporation, Keski-Euroopan johtaja 2000–2002. Fujitsu, Euroopan ja USA:n myyntijohtaja 1999–2000. Oracle Corporation, myynti- ja maajohtaja Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa 1990–1999.

Vesa-Pekka Nikula

Vesa-Pekka Nikula

s. 1964, DI, MBA
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2009, johtoryhmässä vuodesta 2014

Päätoimi: Johtaja, Tuotanto

Keskeinen työkokemus: Elisan Henkilöasiakasyksikön asiakaspalvelujohtaja 2010–2014 ja kehitysjohtaja 2009–2010, Nokia Siemens Networks, Managed Services -liiketoiminnan johtaja WSE (West South Europe) 2007–2009. Nokia Networks, Managed Services -liiketoiminnan johtaja EMEA (Europe, Middle East, Africa) 2005–2007. Ericsson-konserni, lukuisat eri tehtävät Suomessa, Hollannissa ja Englannissa 1994–2005.

Merja Ranta-aho

Merja Ranta-aho

s. 1966, PsM, TkL
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2001, johtoryhmässä vuodesta 2014

Päätoimi: Henkilöstöjohtaja

Keskeinen työkokemus: Elisan Henkilöasiakasyksikön henkilöstöpäällikkö 2009–2013. Elisan ja Radiolinjan henkilöstön kehittämistehtävissä vuosina 2001–2009. Teknillisessä Korkeakoulussa tutkijana ja opettajana 1992–2001 ja viestintätehtävissä 1990–1992.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n työmarkkinavaliokunnan jäsen.

Katiye Vuorela

Katiye Vuorela

s. 1968, KTM
Yhtiön palveluksessa ja johtoryhmässä vuodesta 2008

Päätoimi: Viestintäjohtaja

Keskeinen työkokemus: Paroc Group Holding Oy, viestintäjohtaja 2000–2008. IBM:n tytäryhtiö Lotus Development Finland Oy, markkinointi- ja viestintäpäällikkö 1998–2000. Nokia Telecommunications, Dedicated Networks -liiketoimintayksikön markkinointiviestintäpäällikkö 1994–1998.

Sami Ylikortes

Sami Ylikortes

s. 1967, KTM, OTK
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1996, johtoryhmässä vuodesta 2003

Päätoimi: vuodesta 1996, johtoryhmässä vuodesta 2003

Keskeinen työkokemus: Suomen Unilever, taloushallinnon tehtävissä 1991–1996.

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n elinkeinopoliittisen valiokunnan jäsen.

Elisan johtoryhmän jäsenten ja heidän lähipiirinsä Elisa-omistukset Osakkeita, kpl, 31.12.2016
Timo Katajisto, johtaja, Yritysasiakkaat 2 000
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja 35 511
Asko Känsälä, johtaja, Henkilöasiakasyksikkö 27 114
Pasi Mäenpää, johtaja, uudet palvelut 16 406
Vesa-Pekka Nikula, johtaja, Tuotanto 11 145
Merja Ranta-aho, henkilöstöjohtaja 2 080
Katiye Vuorela, viestintäjohtaja 645
Sami Ylikortes, hallintojohtaja 14 085

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri