Hallinnointi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Elisa Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullutta Hallinnointikoodia (Finnish Corporate Governance Code) eikä Elisalla ole poikkeamia hallinnointikoodin suosituksista. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 on tehty hallinnointikoodin mukaisesti. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa  www.cgfinland.fi.

Elisa julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä osana toimintakertomusta sekä sen yhteydessä julkaistavana erillisenä dokumenttina. Selvitys sisältää myös Palkka- ja palkkioselvityksen.

Elisan tilinpäätös ja siihen sisältyvä toimintakertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elisa.fi.

Elisan hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt ja hallitus on hyväksynyt selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta ajantasaisia tietoja päivitetään Elisan verkkosivuille www.elisa.fi/sijoittajille

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri