Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tase, FAS

milj. euroa Liite 31.12.2016 31.12.2015
       
VASTAAVAA      
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet 10 413,4 421,5
Aineelliset hyödykkeet 10 606,1 611,5
Sijoitukset 11 367,4 340,2
    1 386,8 1 373,2
Vaihtuvat vastaavat      
Vaihto-omaisuus 12 43,0 41,9
Pitkäaikaiset saamiset 13 137,3 119,4
Lyhytaikaiset saamiset 14 510,4 323,5
Rahat ja pankkisaamiset   34,6 9,3
    725,3 494,2
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ   2 112,1 1 867,4
       
VASTATTAVAA      
Oma pääoma 15    
Osakepääoma   83,0 83,0
Omat osakkeet   -142,7 -145,4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   77,8 77,8
Vararahasto   3,4 3,4
Edellisten tilikausien voitto   175,2 211,0
Tilikauden voitto   206,3 190,0
    403,1 419,9
       
Tilinpäätössiirtojen kertymä   79,6 80,1
       
Pakolliset varaukset 16 5,5 7,9
       
Vieras pääoma      
Pitkäaikainen vieras pääoma 17 861,2 762,0
Lyhytaikainen vieras pääoma 18 762,7 597,5
    1 623,9 1 359,5
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   2 112,1 1 867,4
       
       

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri