Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

milj. euroa Liite 2016 2015
       
Liikevaihto 1 1 387,9 1 368,3
       
Liiketoiminnan muut tuotot 2 8,8 7,3
       
Materiaalit ja palvelut 3 -551,4 -548,2
Henkilöstökulut 4 -189,0 -188,4
Poistot ja arvonalentumiset 5 -219,2 -216,2
Liiketoiminnan muut kulut   -151,6 -144,9
Liikevoitto   285,4 278,0
       
Rahoitustuotot ja -kulut 7 -26,7 -23,2
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja   258,7 254,9
       
Tilinpäätössiirrot 8 7,3 -9,5
Tuloverot 9 -59,7 -55,4
Tilikauden voitto   206,3 190,0

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri