Tilinpäätös

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä

Emoyhtiön oma pääoma taseen 31.12.2016 mukaan on 403 144 713,66 euroa,
josta voitonjakokelpoiset varat ovat 313 529 045,18 euroa.

Emoyhtiön voitto tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 on 206 340 370,02 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

  • osinkona jaetaan 1,50 euroa/osake eli yhteensä 239 429 916,00 euroa
  • emoyhtiön hallussa oleville osakkeille ei jaeta osinkoa
  • jätetään omaan pääomaan 74 099 129,18 euroa.

                                                            

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsingissä tammikuun 26. päivänä 2017

 

 

Raimo Lind                                            Clarisse Berggårdh                                       Petteri Koponen
hallituksen puheenjohtaja

 

 

Leena Niemistö                                     Seija Turunen                                                 Jaakko Uotila 

 

 

Mika Vehviläinen                                  Veli-Matti Mattila
                                                                toimitusjohtaja

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri