Konsernin tilinpäätös

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
milj. euroa Osake-
pääoma
Omat
osakkeet
Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto
Muut
rahastot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä Määräys-
vallat-
tomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015 83,0 -148,2 90,9 384,8 467,5 878,0 0,6 878,6
Tilikauden tulos         243,1 243,1 0,4 243,5
Muuntoerot         0,0 0,0   0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat       12,0   12,0   12,0
Rahavirran suojaukset       -0,9   -0,9   -0,9
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       1,8   1,8   1,8
Tilikauden laaja tulos       12,9 243,1 256,1 0,4 256,5
Osingonjako         -210,5 -210,5 -0,5 -211,0
Osakepalkitseminen   2,7     1,5 4,2   4,2
Muut muutokset         -2,3 -2,3   -2,3
Oma pääoma 31.12.2015 83,0 -145,5 90,9 397,7 499,3 925,5 0,5 925,9
Tilikauden tulos         257,1 257,1 0,3 257,4
Muuntoerot         -0,0 -0,0   -0,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat       7,7   7,7   7,7
Rahavirran suojaukset       0,5   0,5   0,5
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät       -0,3   -0,3   -0,3
Tilikauden laaja tulos       8,0 257,1 265,1 0,3 265,4
Osingonjako         -223,5 -223,5 -0,4 -223,9
Osakepalkitseminen   2,7     3,4 6,1   6,1
Muut muutokset         -2,3 -2,3   -2,3
Oma pääoma 31.12.2016 83,0 -142,9 90,9 405,7 534,1 970,9 0,5 971,3
 

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri