Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetiedot

2. Hankitut liiketoiminnot
Hankitut liiketoiminnot vuonna 2016
Anvian ICT-yhtiöiden hankinta
Elisa hankki 1.7.2016 100 prosenttia Anvia Telecom Oy:n, Anvia IT-Palvelut Oy:n, Anvia Hosting Oy:n, Anvia TV Oy:n ja Watson Nordic Oy:n osakekannoista. Kauppasumma oli 107,5 miljoonaa euroa ja se sisältää kaupan yhteydessä hankitun pääomalainan. Elisa maksoi kauppasumman Anvia Oyj:n osakkeilla, käteisellä ja tytäryhtiö Tansec Oy:n osakkeilla.
Yritysosto vahvistaa Elisan markkina-asemaa Anvian ICT-yhtiöiden toimialueilla.    
Hankintamenosta kohdistettiin asiakaskantaan 7,8 miljoonaa euroa. Tästä 7,1 miljoonaa euroa kohdistuu kiinteän verkon asiakkuuksiin ja poistetaan viidessä vuodessa ja 0,7 miljoonaa euroa kohdistuu IT-asiakkuuksiin ja poistetaan neljässä vuodessa. Hankinnasta syntyi 59,9 miljoonan euron liikearvo, joka liittyy markkinoille pääsyyn ostettujen yhtiöiden toimialueella sekä odotettuihin synergiahyötyihin. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Hankitut yhtiöt on yhdistelty konserniin 1.7.2016 alkaen. Hankintahetken jälkeinen liikevaihto tilikaudella oli 35,9 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 7,1 miljoonaa euroa. Mikäli hankinta olisi tapahtunut vuoden 2016 alusta, vaikutus konsernin liikevaihtoon olisi ollut 73,3 miljoonaa euroa ja tilikauden voittoon 5,5 miljoonaa euroa.
Konsernin ja hankitun yhtiön välillä ei ollut hankintahetkellä keskinäisiä liiketoimia, jotka tulisi huomioida liiketoimintojen yhdistämisessä.
Luovutettu vastike    
milj. euroa   Kirjatut arvot
Anvia Oyj:n osakkeet   78,3
Tansec Oy:n osakkeet   1,1
Käteinen raha   28,2
Kokonaishankintameno   107,5
Hankittu nettovarallisuus    
milj. euroa    
Asiakaskanta   7,8
Muut aineettomat hyödykkeet   0,5
Aineelliset hyödykkeet   43,4
Osakkeet ja osuudet   1,4
Laskennalliset verosaamiset   2,9
Vaihto-omaisuus   2,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset   11,0
Rahavarat   2,2
Laskennalliset verovelat   -4,8
Eläkevelvoitteet   -0,4
Varaukset   -0,4
Siirtovelat ja muut velat   -18,0
    47,6
Hankinnan vaikutus rahavirtaan    
milj. euroa    
Rahana maksettu kauppahinta   -27,0
Ostettujen tytäryritysten rahavarat   2,2
    -24,8
     
Liikearvon syntyminen hankinnassa
milj. euroa    
Luovutettu vastike   107,5
Hankittujen kohteiden yksilöitävissä oleva nettovarallisuus   47,6
Liikearvo   59,9
Osakekaupasta aiheutui 1,7 miljoonan euron varainsiirtoverokulu, joka on kirjattu Liiketoiminnan muihin kuluihin. Lisäksi liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu 0,1 miljoonaa euroa hankintaan liittyviä asiantuntijapalkkioita.
Frandel Oy:n hankinta
Elisa hankki 5.7.2016 Frandel Oy:n osakekannan 0,3 miljoonan euron kauppahinnalla. Liikearvoa syntyi 0,1 miljoonaa euroa. Liikearvo on alaskirjattu liiketoiminnan muina kuluina eikä se ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Yrityksen nimi muuttui 8.9.2016 Ekaso Oy:ksi.
Hankittu yhtiö on yhdistelty konserniin 1.7.2016 alkaen.
Konsernin ja hankitun yhtiön välillä ei ollut hankintahetkellä keskinäisiä liiketoimia, jotka tulisi huomioida liiketoimintojen yhdistämisessä.
Luovutettu vastike    
milj. euroa   Kirjatut arvot
Käteinen raha   0,3
Kokonaishankintameno   0,3
     
Hankittu nettovarallisuus    
milj. euroa    
Osakkeet ja osuudet   0,1
Rahavarat   0,1
    0,2
Hankinnan vaikutus rahavirtaan    
milj. euroa    
Rahana maksettu kauppahinta   -0,3
Ostettujen tytäryritysten rahavarat   0,1
    -0,2
Liikearvon syntyminen hankinnassa    
milj. euroa    
Luovutettu vastike   0,3
Hankittujen kohteiden yksilöitävissä oleva nettovarallisuus   0,2
Liikearvo   0,1
Hankitut liiketoiminnot vuonna 2015
Banana Fingers Ltd:n hankinta
Elisa hankki Banana Fingers Ltd:n koko osakekannan kauppahinnalla 3,3 miljoonaa euroa. Hankinta liittyy EpicTV:n liiketoimintaan. Kauppahinta sisältää ehdollisen vastikkeen 1,4 miljoonaa euroa. Liikearvoa syntyi 2,9 miljoonaa euroa. Liikearvo liittyy verkkokauppaosaamisen ja liiketoimintakonseptin hankkimiseen sekä nopeampaan pääsyyn kuluttajille suunnattujen urheilutarvikkeiden verkkokauppamarkkinaan. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Banana Fingers Ltd on yhdistelty konserniin 1.1.2015 lähtien.
Konsernin ja hankitun yhtiön välillä ei ollut hankintahetkellä keskinäisiä liiketoimia, jotka tulisi huomioida liiketoimintojen yhdistämisessä.
Hankittu nettovarallisuus    
milj. euroa   Kirjatut arvot
Vaihto-omaisuus   0,3
Rahavarat   0,3
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   -0,2
    0,4
Hankinnan vaikutus rahavirtaan    
milj. euroa    
Rahana maksettu kauppahinta   -1,9
Ostetun tytäryrityksen rahavarat   0,3
    -1,6
     
Datawell Oy:n MDM-liiketoiminnan (Master Data Management) hankinta
Elisa Appelsiini hankki Datawell Oy:n MDM-liiketoiminnan 31.8.2015 kauppahinnalla 2,0 miljoonaa euroa. Liikearvoa syntyi 0,8 miljoonaa euroa. Hankinta vahvistaa Elisan terveydenhuollon digitaalisten palveluiden tarjontaa ja tukee uusien palveluiden kehitystä. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Konsernin ja hankitun liiketoiminnan välillä ei ollut hankintahetkellä keskinäisiä liiketoimia, jotka tulisi huomioida liiketoimintojen yhdistämisessä.
Hankittu nettovarallisuus    
milj. euroa   Kirjatut arvot
Sopimuskanta   1,5
Lyhytaikaiset saamiset   0,1
Laskennalliset verovelat   -0,3
Siirtovelat ja muut lyhytaikaiset velat   -0,1
    1,2
Hankinnan vaikutus rahavirtaan    
milj. euroa    
Rahana maksettu kauppahinta   -2,0
Fonum Oy:n hankinta
Elisa hankki 7.9.2015 Fonum Oy:n koko osakekannan 0,6 miljoonan euron kauppahinnalla. Liikearvoa syntyi 0,4 miljoonaa euroa. Liikearvo liittyy markkinoille pääsyyn matkapuhelinten huolto- ja korjausliiketoimintaan. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Fonum Oy on yhdistelty konserniin 1.9.2015 lähtien.
Konsernin ja hankitun yhtiön välillä ei ollut hankintahetkellä keskinäisiä liiketoimia, jotka tulisi huomioida liiketoimintojen yhdistämisessä.
Hankittu nettovarallisuus    
milj. euroa   Kirjatut arvot
Aineettomat hyödykkeet   0,1
Aineelliset hyödykkeet   0,0
Vaihto-omaisuus   0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset   0,0
Rahavarat   0,1
Siirtovelat ja muut velat   -0,2
    0,2
Hankinnan vaikutus rahavirtaan    
milj. euroa    
Rahana maksettu kauppahinta   -0,6
Ostetun tytäryrityksen rahavarat   0,1
    -0,5
Livezhat-liiketoiminnan hankinta
Elisa hankki 31.10.2015 Livezhat-liiketoiminnan 0,5 miljoonan euron kauppahinnalla ZEF Oy:ltä. Liikearvoa syntyi 0,3 miljoonaa euroa. Liikearvo liittyy yritysasiakkaiden palvelukokonaisuuden täydentämiseen. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.
Konsernin ja hankitun liiketoiminnon välillä ei ollut hankintahetkellä keskinäisiä liiketoimia, jotka tulisi huomioida liiketoimintojen yhdistämisessä.
Hankittu nettovarallisuus    
milj. euroa   Kirjatut arvot
Asiakaskanta   0,2
Laskennallinen verovelka   -0,0
    0,2
Hankinnan vaikutus rahavirtaan    
milj. euroa    
Rahana maksettu kauppahinta   -0,5

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri