Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetiedot

3. Myydyt liiketoiminnot
Myydyt liiketoiminnot vuonna 2016
Tansec Oy:n myynti
Osana Anvian ICT-yhtiöiden hankintaa Elisa myi täysin omistamansa Tansec Oy:n 1.7.2016. Kauppahinta oli 1,1 miljoonaa euroa. Kaupan myyntivoitto 0,6 miljoonaa euroa sisältyy tuloslaskelman liiketoiminnan muihin tuottoihin. Myynnin myötä konsernista poistuu 0,6 miljoonaa euroa konserniliikearvoa. Yhtiön konsernissaoloaikana kerryttämä tulos on huomioitu myyntivoitossa.
Tansec on konsolidoitu Elisaan 30.6.2016 saakka.    
Myydyn yrityksen nettovarallisuus    
milj. euroa   Kirjatut arvot
Aineettomat hyödykkeet   0,2
Aineelliset hyödykkeet   0,1
Vaihto-omaisuus   0,1
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset   0,3
Rahavarat   0,1
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   -0,9
    -0,1
Myydyn yrityksen vaikutus rahavirtaan    
milj. euroa    
Rahana saatu kauppahinta   1,1
Myydyn tytäryrityksen rahavarat   -0,1
    0,9
Elisa Rahoitus Oy:n myynti
Elisa myi täysin omistamansa Elisa Rahoitus Oy:n 1.7.2016 Aktia Pankki Oyj:lle. Kauppahinta oli 1,6 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ole tulosvaikutusta. Yhtiön konsernissaoloaikana kerryttämä tulos on huomioitu myyntilaskelmassa.
Elisa Rahoitus on konsolidoitu Elisaan 30.6.2016 saakka.
Myydyn yrityksen nettovarallisuus    
milj. euroa   Kirjatut arvot
Aineettomat hyödykkeet   0,9
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset   0,3
Rahavarat   0,6
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   -0,2
    1,6
Myydyn yrityksen vaikutus rahavirtaan    
milj. euroa    
Rahana saatu kauppahinta   1,6
Myydyn tytäryrityksen rahavarat   -0,6
    1,0
     
Monitoimilaiteliiketoiminnan myynti
Elisa Appelsiini myi monitoimilaiteliiketoiminnan Konekotka Oy:lle 7.12.2016. Kauppahinta oli 0,5 miljoonaa euroa ja myyty nettovarallisuus 0,1 miljoonaa euroa. Kaupan tulosvaikutus 0,4 miljoonaa euroa esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa.
Myynnin vaikutus rahavirtaan    
milj. euroa    
Rahana saatu kauppahinta   0,5
Myydyt liiketoiminnot vuonna 2015
Elisa ei myynyt liiketoimintoja tilikaudella 2015.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri