Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetiedot

35. Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytär- ja osakkuusyritykset sekä yhteisjärjestelyt. Lähipiiriin kuuluvat myös Elisa Oyj:n hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä.
Elisa Oyj -konsernin rakenne 31.12.2016:
Konsernin emoyhtiö on Elisa Oyj.        
Tytäryritykset     Kotipaikka Konsernin
omistusosuus - %
Anvia Hosting Oy     Vaasa 100
Anvia IT-Palvelut Oy     Vaasa 100
Anvia Telecom Oy     Vaasa 100
Anvia TV Oy     Seinäjoki 100
Ekaso Oy     Helsinki 100
Elisa Appelsiini Oy     Helsinki 100
Elisa Eesti As     Tallinna 100
Elisa Hong Kong Limited     Hong Kong 100
Elisa Videra Oy     Helsinki 100
Elisa Videra Spain S.L     Madrid 100
Elisa Videra UK Ltd.     Lontoo 100
Videra Norge As     Oslo 100
Enia Oy     Helsinki 100
Epic TV SAS     Chamonix Mont Blanc 100
Fiaset Oy     Helsinki 100
Fonetic Oy     Jyväskylä 100
Fonum Oy     Helsinki 100
Gisforest Oy     Kajaani 100
Helsingin Netti Media Oy     Helsinki 100
JMS Group Oy     Helsinki 100
Karelsat Oy     Joensuu 100
Kiinteistö Oy Raision Luolasto     Espoo 100
Kiinteistö Oy Rinnetorppa     Kuusamo 80
Kiinteistö Oy Tapiolan Luolasto     Espoo 100
Kotkan Tietoruutu Oy     Kotka 100
Kympnet Oy     Kotka 100
Kymtel Oy     Kotka 100
LNS Kommunikation AB     Tukholma 100
Planetmedia Oy     Kotka 100
Preminet Oy     Helsinki 100
OOO LNR     Pietari 100
Videra LLC     Pietari 100
Sulake Corporation Oy     Helsinki 100
Habbo Hotel S.L (Spain)     Madrid 100
Sulake Brasil     Sao Paolo 100
Sulake Inc     Los Angeles 100
Sulake Suomi Oy     Helsinki 100
Sulake UK Ltd     Lontoo 100
Banana Fingers Limited     Lontoo 100
Tampereen Tietoverkko Oy     Tampere 63
Telcont Oy     Kotka 100
Watson Nordic Oy     Vaasa 100
         
Yhteisjärjestelyt     Kotipaikka Konsernin
omistusosuus - %
Kiinteistö Oy Brahenkartano     Turku 60
Osakkuusyritykset
FNE-Finland Oy     Kontiolahti 46
Kiinteistö Oy Helsingin Sentnerikuja 6     Helsinki 50
Kiinteistö Oy Herrainmäen Luolasto     Tampere 50
Kiinteistö Oy Lauttasaarentie 19     Helsinki 42
Kiinteistö Oy Pohjanplassi     Lapua 39
Kiinteistö Oy Riihimäen Maisterinkatu 9     Riihimäki 35
Kiinteistö Oy Runeberginkatu 43     Helsinki 30
Kiinteistö Oy Stenbäckinkatu 5     Helsinki 40
Länsilinkki Oy     Turku 20
Suomen Numerot NUMPAC Oy     Helsinki 33
Tele Scope Oy     Espoo 22
Merkittävät konserniyritysten omistusten muutokset on esitetty liitetiedoissa 2. ja 3. ja osakkuusyritysten omistusten muutokset liitetiedossa 16.
Muut konsernirakenteen muutokset on kuvattu seuraavassa.
Arediv Oy sulautui Elisa Oyj:hin 30.6.2016. Sulautumisella ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
Elisa Videran tytäryritys, One Conference Ab purettiin 16.8.2016. Purkamisen tulosvaikutus -0,2 milj. euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin kuiluihin. Lisäksi konsernista poistui 0,3 milj. euroa konserniliikearvoa.
Sulakkeen tytäryritys, Sulake Danmark ApS purettiin 14.6.2016. Purkaminen ei vaikuta konsernitilinpäätökseen.
Elisa myi omistuksensa Kiinteistö Oy Kiihtelysvaaran Oravanpyörässä 13.12.2016. Myynnin tulosvaikutus oli -0,1 milj. euroa.
Anvia ICT-yhtiöiden hankinnan myötä konsernin osakkuusyrityksiksi tulivat Kiinteistö Oy Pohjanplassi, Länsilinkki Oy ja Tele Scope Oy.
Yhteisjärjestelyt
Kiinteistö Oy Brahenkartano omistaa ja hallitsee tonttia rakennuksineen Turussa. Elisan omistamat osakkeet oikeuttavat pääasiassa toimisto- ja teletilojen hallintaan.
Konsernitilinpäätökseen yhdistellään Elisan 60 prosentin osuus yhteisen toiminnon varoista, veloista, tuotoista ja kuluista suhteellisella menetelmällä.
Osakkuusyritykset
Osakkuusyritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.
31.12.2016 konsernilla ei ollut olennaisia osakkuusyrityksiä. 31.12.2015 Elisalla oli yksi olennainen osakkuusyritys, Anvia Oyj. Se yhdisteltiin osakkuusyrityksenä 30.6.2016 asti, jolloin Elisa myi osakkeet Anvia ICT-yhtiöiden hankinnan yhteydessä. Konsernin omistusosuus myyntihetkellä oli 42 (31.12.2015 30) prosenttia laskettuna kaikista osakkeista.
Myynnin tulosvaikutus +0,3 milj. euroa sisältyy tuloslaskelman rahoitustuottoihin. Myyntituloksessa on huomioitu yrityksen osakkuusyritysaikana kerryttämä tulos. Konsernin osuus Anvia Oyj:n tuloksesta 30.6.2016 asti sisältyy tuloslaskelman riville Osuus osakkuusyritysten tuloksista ja se on -1,4 milj. euroa. Anvia Oyj:ltä on tilikauden aikana saatu osinkoja 2,8 milj. euroa.
Elisa myi omistuksensa Softera Oy:ssä 3.2.2016. Myynnin tulosvaikutus +0,2 milj. euroa sisältyy tuloslaskelman rahoitustuottoihin. Myyntituloksessa on huomioitu yrityksen osakkuusyritysaikana kerryttämä tulos.
 
Taulukoissa on esitetty osakkuusyritysten tulokset konsernissaoloajalta ja konsernin laatimisperiaatteita noudattaen.
Taloudellisen informaation yhteenveto olennaisesta osakkuusyrityksestä
Anvia Oyj
milj. euroa     2016 2015
Liikevaihto     68,1 130,7
Tilikauden tulos     -3,4 7,4
Konsernin osuus osakkuusyrityksen tuloksesta     -1,4 2,2
         
Pitkäaikaiset varat       117,5
Lyhytaikaiset varat       54,7
Pitkäaikaiset velat       25,4
Lyhytaikaiset velat       34,0
Pakolliset varaukset       0,2
Nettovarallisuus       112,7
Konsernin osuus nettovarallisuudesta       33,9
Liikearvo       25,9
Saadut osingot       -2,3
Osakkuusyrityksen tasearvo konsernin taseessa       57,5
         
Taloudellisen informaation yhteenveto muista kuin olennaisista osakkuusyrityksistä

milj. euroa
   
2016

2015
Konsernin osuus osakkuusyritysten tuloksista     0,0 0,1
Osakkuusyritysten tasearvo konsernin taseessa     2,2 1,9
Konsernin osuudet osakkuusyrityksissä ja sen muutokset tilikauden aikana ks. Liite 16.
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet:
milj. euroa        
2016 Myynnit Ostot Saamiset Velat
Osakkuusyritykset ja yhteisjärjestelyt 0,5 3,0 0,2 0,5
2015        
Osakkuusyritykset ja yhteisjärjestelyt 0,4 2,7 0,8 0,3
Lähipiiriin kuuluvan johdon työsuhde-etuudet on esitetty liitetiedossa 7.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri