GRI-tunnusluvut

Taloudellisen vastuun  tunnusluvut

EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
  2014 2015 2016
Tuotot asiakkailta 1 1 548 1 578 1 647
Toimittajat ja kumppanit 776 776 802
Henkilöstö 248 266 275
Osakkeenomistajat ja rahoittajat 239 238 248
Julkinen sektori 54 56 60
Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 192 196 204
       
Verot 329 363 383
Yhteisöverot 54 56 60
Arvonlisäverot 173 199 207
Ennakonpidätykset ja lähdevero 84 87 93
Veroluonteiset maksut 8 10 12
Muut verot ja veroluonteiset maksut 10 11 11
1 Sisältää rahoitustuotot
2 Käyttöomaisuusinvestoinnit poikkeaa määritelmällisesti GRI:n tarkoittamista yhteisöinvestoinneista eikä sisällä lisenssi-investointeja
EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan
Riski Kuvaus Vaikutusarvio Riskin hallinta/mahdollisuus
Verotuksen muutokset Ilmastonmutoksesta joko suoraan tai epäsuorasti aiheutuvat verotuksen muutokset mm. sähkön verotuksessa, sähkön siirron verotuksessa ja mahdollinen hiilidioksidivero. Verotuksen muutokset vaikuttavat Elisan kulujen kasvuun. Esimerkiksi arvioidut kustannukset sähkön siirtomaksujen kasvusta ovat noin 200 000 EUR. Arvioidut vaikutukset ovat alle 1 % operationaalisista kustannuksista. Tietoliikenneverkon sähkönkulutuksen optimointi ja energiatehokkaiden ratkaisuiden käyttöönotto. Asiakkamme voivat toimia energiatehokkaalla tavalla käyttämällä palveluitamme. Esimerkiksi tutkimustemme mukaan yksi virtuaalipalvelin on jopa 95 % energiatehokkaampi kuin fyysinen palvelin.
Sääntelyn muutokset Suomen uusi kansallinen Ilmastolaki astui voimaan 6.1.2015. Laissa säädetään ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä ja ilmastotavoitteiden seurannasta. Lisää mahdollisesti tarvetta entistäkin yksityiskohtaisempaan energiankulutuksen mittaamiseen ja seuraamiseen. Lisää myös paineita tiukempiin hiilidioksidipäästöjen säästötavoitteisiin sekä hiilidioksidin hinnoittelulle. Arvioidut kustannukset hiilen hinnoittelusta Elisalle ovat 100 000–200 000 EUR. Arvioidut vaikutukset ovat alle 1 % operationaalisista kustannuksista. Pyrimme jatkuvasti parantamaan mittaamistamme ja laskentamme, käytämme uusiutuvaa energiaa ja olemme asettamassa keskipitkän- ja pitkän aikavälin tavoitteet hiilijalanjäljellemme. Asiakkaamme voivat vähentää hiiljalanjälkeään käyttämällä digitaalisia palveluita kuten virtuaalineuvotteluja. Laskelmiemme mukaan yksi virtuaalinen kokous säästää 25 kg CO2 per kokous.
Sään ääri-ilmiöt Ilmastonmuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, jotka ovat uhaksi lähinnä Elisan mobiiliverkolle. Myrskyt aiheuttavat sähkökatkoja sekä katkoksia Elisan palveluissa. Vuonna 2016 oli yksi luonnonilmiöiden aiheuttama vakava häiriötila. Häiriötilojen määrän kasvu aiheuttaa suurempia henkilöstökustannuksia sekä kustannuksia rikkinäisten laitteiden vaihdoista. Elisalla on reaaliaikainen ja kattava verkon häiriötilojen monitorointi. Tämä mahdollistaa häiriöiden tunnistamisen ja korjaamisen nopeasti. Reaaliaikaisten mittaus- ja monitorointipalveluiden kysyntä nousee tulevaisuudessa.
Muutokset keskilämpötilassa Keskilämpötilojen nouseminen ja helleaallot lisäävät viilennyksen tarvetta Elisan tele- ja konetiloissa sekä toimitiloissa. Kulut kasvavat jäähdytyslaitteiden investointien ja lisääntyneen sähkön kulutuksen takia. Toisaalta, mobiilikohteissa tekniikka siirtyy ulos. Elisalla on Espoossa konesali, joka käyttää konesalissa syntyneen lämmön uudelleen kaukolämpöverkossa.
Sidosryhmien kasvava ympäristötietoisuus Ilmastonmuutos vaikuttaa Elisan sidosryhmien ympäristötietoisuuden lisääntymiseen. Raportointi eri sidosryhmille lisääntyy ja vaatimukset ilmastomyönteiselle toiminnalle kasvavat. Epäonnistuminen sidosryhmien kasvaviin vaatimuksiin vastaamisessa vaikuttaa Elisan maineeseen. Elisan palveluiden avulla voidaan rakentaa vähähiilisempää yhteiskuntaa. Elisan liiketoiminnan, kuten visuaalisten palveluiden liiketoiminnan ja muiden ICT- palveluiden kasvu, voi synnyttää myös uutta liiketoimintaa. Esimerkiksi Elisan uusi etämittauspalvelu astmapotilaille voi säästää CO2 päästöjä 12 % samalla kun kustannussäästöt vanhaan prosessiin verrattuna ovat 20 %.
EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset
  2014 2015 2016
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa 1 191 196 204
Investoinnit/liikevaihto, % 12 12 13
1 Investoinnit ovat pääosin kaupallisia investointeja

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri