GRI-tunnusluvut

Ympäristövastuun indikaattorit

G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen
         
Varovaisuusperiaate huomioidaan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti
         
EN3 Organisaation oma energian kulutus (GJ, gigajoule)
Päälähteiden suora energiankulutus
    2014 2015 2016
Dieselin ja bensiinin kulutus   3 042 2 435 2 261
Öljyn kulutus   32 866 35 325 34 350 1
Yhteensä   35 908 37 761 36 611
1 Lukua korjattu takautuvasti
Päälähteiden epäsuora energiankulutus
    2014 2015 2016
Sähkö   860 214 920 134 1 964 550
Lämmitys   101 447 59 361 59 671
Kaukokylmä   15 828 16 797 18 021
Yhteensä   977 489 947 551 1 024 307
Hankittu uusiutuva sähkö (vesivoimaa)   460 800 864 180 880 920
1 Raportointi tarkentunut, vuoden 2015 lukua päivitetty
EN5 Energiaintensiteetti
Energiankulutus per siirretty Gtavu (KWh) 2014 2015 2016
  0,8 0.7 1 0,3
1 Raportointi tarkentunut, vuoden 2015 lukua päivitetty
EN6 Energiankulutuksen vähentäminen (GJ) 1
  2014 2015 2016
Monitilatoimistot (sähkö ja lämpö) 28 720 39 832 52 286
Palvelinympäristöjen energiatehokkuus (sähkö) 18 623 26 010 37 955
Palvelinten lämmön uudelleenkäyttö (sähkö) 15 869 16 913 17 950
Mobiiliverkon tehostamistoimet (sähkö) n/a n/a 24 630
Yhteensä 63 212 82 755 132 821
1 Lisätietoja ja laskentaperiaatteet Elisan ympäristölaskentaraportista: http://corporate.elisa.fi/elisa-oyj/vastuullisuus/ymparisto/paastosaastot
EN7 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiantarpeessa (GJ) 1
  2014 2015 2016
Virtuaalisiin palvelimiin siirtyminen (sähkö) 61 718 85 026 73 975
1 Lisätietoja ja laskentaperiaatteet Elisan ympäristölaskentaraportista: http://corporate.elisa.fi/elisa-oyj/vastuullisuus/ymparisto/paastosaastot
EN15 ja EN16 Suorat ja epäsuorat kokonaiskasvihuonekaasupäästöt painon mukaan (tCO2, hiilidioksiditonnia)
  2014 2015 2016
Scope 1, suorat kasvihuonekaasupäästöt 2 488 2 745 2 664 1
Scope 2, epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, market-based 49 141 9 071 1 12 751
Scope 2, epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, location-based n/a 77 071 2 79 271
1 Lukua korjattu takautuvasti
2 Raportointi tarkentunut, vuoden 2015 lukua päivitetty
EN17 Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt painon mukaan (tCO2)
Epäsuorat päästöt (scope 3) 2014 2015 2016 Kuvaus Luku sisältää:
Ostetut tuotteet ja palvelut 94 695 86 338 85 195 Olennainen, laskettu Elisa Suomi ja Elisa Eesti, paperi- ja sähköinen laskutus, toimistopaperi. Ostetut tuotteet myyntiin ja ostetut palvelut
Tuotantoinvestoinnit 23 264 16 872 3781 1 Olennainen, laskettu Elisa Suomi, verkoon ostetut mobiilitukiasemat
Polttoaineen ja energian käyttö 8 813 5 228 5 117 Olennainen, laskettu Elisa Suomi ja Elisa Eesti. Sähkön tuottamisessa tarvitun polttoaineen tuotannon päästöt
Upstream-kuljetukset 1 469 554 1 456 Ei olennainen, laskettu Tavaroiden kuljetukset Elisalle ja Elisalta asiakkaille
Jätteet 481 612 2 868 Ei olennainen, laskettu Elisa Suomi jätteet
Liikematkustus 1 925 1 579 1 998 Olennainen, laskettu Elisa
Pendelöinti 3 001 3 054 2 541 Olennainen, laskettu Elisa
Vuokratut hyödykkeet 0 0 0 Ei olennainen,
selitetty
Elisan energiankulutus vuokrakohteissa laskettu Scope 2:ssa
           
Upstream-kuljetukset 0 0 0 Ei olennainen,
selitetty
Ei olennainen, Elisa ei myy kuljetuspalveluja
Tuotteiden prosessointi 0 0 0 Ei olennainen,
selitetty
Ei oleellinen, ei tuotteiden prosessointia
Myytyjen tuotteiden käyttö 22 828 11 483 13 935 Olennainen, laskettu Asiakkaiden laitteiden energiankulutus. Palveluiden energiankulutus raportoitu Scope 2:ssa.
Myytyjen tuotteiden loppusijoitus 712 672 624 Olennainen, laskettu Elisan myytyjen tuotteiden loppusijoituksen hiilijalanjälki
Tuotteiden leasinghyödykkeet 3 415 4 277 5 603 Olennainen, laskettu Elisa Suomi, vuokralla olevat operaattorit
Franchising 0 0 0 Ei olennainen,
selitetty
Ei oleellinen Elisalle, ei franchising-toimintaa
Luotonanto 0 0 0 Ei olennainen,
selitetty
Ei oleellinen Elisalle, ei merkittävää luotonantoa
1 Luvussa ainoastaan verkon tukiasemat. Loput investoinnit verkkoon raportoidaan kesäkuussa CDP-raportointiin. Ks. tarkemmin Raportin kuvaus -kappaleesta.
2 Jätteiden raportoinnin rajausta muutettu. Ks. tarkemmin Raportin kuvaus -kappaleesta.
EN19 Kasvihuonekaasujen vähentäminen (tCO2) 1
  2014 2015 2016
Elisan omat päästösäästöt 19 525 49 633 118 560
Ideal Work -ratkaisut, scope 3 4 406 8 817 5 101
Konesalit, scope 2 5 029 6 075 5 197
Tuotepalautusten uudelleenkäyttö, scope 3 1 300 1 496 1 939
Verkkolaskutus, scope 3 823 914 937
Mobiiliverkon säästövähennykset, scope 2 7 967 32 331 2 756
Uusiutuvan energian käyttö, scope 2 n/a n/a 102 630
1 Lisätietoja ja laskentaperiaatteet Elisan ympäristölaskentaraportista: http://corporate.elisa.fi/elisa-oyj/vastuullisuus/ymparisto/paastosaastot
EN23 Jätteiden kokonaispaino tyypin ja loppusijoitusmenetelmän mukaan (tonnia)
  2014 2015 2016
Kokonaisjätemäärä 1 878 964 1 339
Ongelmajätemäärä 1 46 102 257
SER (sähkö- ja elektroniikkaromu) 1 271 275 397
Jätteiden kierrätysaste 87 % 83 % 92,7 %
Jätteiden hyötykäyttö 13 % 17 % 7,2 %
Kaatopaikkasijoitus 0 % 0 % 0,2 %
1 Jätemääriä ei ole saatavilla Elisa Eestin osalta.
       
G4-EN24 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus
       
Ei vuotoja vuonna 2016      
       
EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus (tCO2) 1
  2014 2015 2016
Asiakkaiden päästösäästöt 30 971 32 313 37 527
Asiakkaiden virtuaalineuvottelut 26 921 26 447 30 221
Pilvipalvelimet 4 001 5 563 7 166
Päätelaitteiden uudelleenkäyttö 49 303 140
1 Lisätietoja ja laskentaperiaatteet Elisan ympäristölaskentaraportista: http://corporate.elisa.fi/elisa-oyj/vastuullisuus/ymparisto/paastosaastot
EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä
       
Ei rikkomuksia 2016      

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri