Sosiaalinen vastuu

Esteettömät, helppokäyttöiset ja turvalliset palvelut

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi. Palveluiden innostavuus, hyödyllisyys, turvallisuus, saavutettavuus ja helppokäyttöisyys ovat jatkuvan kehitystyön tavoitteitamme.

Kutsumme säännöllisesti asiakkaitamme tapaamaan palvelumuotoilijoitamme ja testaamaan sekä nykyisiä palveluita että kehittämään uusia. Kohtaamisissa keräämme arvokasta näkemystä, pystyäksemme reagoimaan muuttuviin tarpeisiin, käyttötapoihin ja odotuksiin. Havaintojen analysoinnista ja palveluiden kehittämisestä vastaavat Elisan palvelumuotoilijat.

Verkkopalveluja käytetään yhä enemmän mobiililaitteilla. Varmistaaksemme parhaan käyttäjäkokemuksen kaikki Elisan palvelut suunnitellaan ensin pienellä ruudulla toimiviksi ja vasta sen jälkeen suurelle ruudulle mukautuviksi. Olemme lisänneet valmiuksiamme tuottaa palveluja eri kielillä vastamaan monimuotoisen asiakaskuntamme tarpeita.

Tulevaisuudessa EU:n direktiivit asettavat reunaehtoja palveluiden saavutettavuuden ja tietojen läpinäkyvyyden osalta. Asiakkaan on jatkossa halutessaan mm. tiedettävä, mitä tietoa Elisalla hänestä on.

Markkinoinnissamme noudatamme lakeja ja toimialan sääntöjä sekä hyviä tapoja. Alan markkinointia valvoo ja ohjeistaa kilpailu- ja kuluttajavirasto. Asiakkaallamme on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Markkinoinnistamme vastaa viestintäyksikkö.

Puhelinmyyntiä koskevat erityisesti kuluttajansuojalaki, henkilötietolaki, eräät erityislait, viranomaisohjeet ja säännökset. Puhelinmyyntipalvelustamme vastaa tytäryhtiömme Enia, jonka laadunvalvonta varmistaa, että sovittuja sääntöjä noudatetaan.

Tukiasemien ja matkapuhelinten säteily ja siitä mahdollisesti aiheutuvat terveysriskit herättävät ajoittain kysymyksiä. Suomessa matkaviestinverkkojen turvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskus (STUK), jonka päätökset ja määräykset perustuvat tieteellisiin tutkimustuloksiin.

Teemme tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa sähkömagneettisten kenttien parissa ja toimimme asiantuntijajäsenenä EMF (electromagnetic fields) -neuvottelukunnassa.

Tuoteturvallisuuden osalta toimimme lakien ja määräysten edellyttämällä tavalla. Elisalla tuoteturvallisuuden vastuu on kyseisen tuotteen tai palvelun liikkeelle laskeneella liiketoimintayksiköllä. Olemme varmistaneet lakien ja asetusten täyttymisen alihankintasopimusten yhteydessä tai erillisellä tiedustelulla laitevalmistajilta.

Vuoden 2016 keskeisiä toimenpiteitä ja tuloksia

  • Vuonna 2016 panostimme monin tavoin monikielisen asiakaspalvelun parantamiseen. Saimme asiakkaille käyttöön merkittäviä parannuksia OmaElisa-asiakaspalvelusovelluksessa, asiakaspalvelusivuilla ja laskutuksessa. Anvian kaupan myötä osaamisemme ruotsinkielisessä palvelussa vahvistui ja voimme edelleen parantaa monikielisyyttämme.
  • Erilaisia asiakasryhmiä osallistettiin laajasti palveluiden suunnittelussa myös vuonna 2016. Senioreille suunnattuja tilaisuuksia oli muutama enemmän kuin muille ryhmille. Ikäihmisten kanssa käytiin esimerkiksi läpi Elisan itseasiointipalvelua ja sen käytettävyyttä.
  • Elisan palvelumuotoilu ja Unicef järjestivät yhteisen seminaarin, jossa jaettiin tietämystä ja käytäntöjä palveluiden suunnittelusta lapset huomioon ottaen.
  • Jatkoimme lapsille suunnattuja digikouluja ja Perheille-palvelumme toimii digitaalisen vanhemmuuden tukena. Teimme yhteistyötä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa tuomalla HelpSome -sovelluksen sivuillemme.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri