Sosiaalinen vastuu

Elisan toimitusketju

Yhteistyö yli 5 500 toimittajan ja alihankkijan kanssa on tärkeä osa vastuullisen liiketoimintamme kehittämistä. Hankimme huomattavan osan palveluja, materiaaleja ja tuotteita pääosin EU:n alueelta (92,8 %), mutta myös jossain määrin EU:n ulkopuolelta (7,2 %). Aktiivisella yhteistyöllä voimme varmistaa, että laatuun ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet saavutetaan toimitusketjun eri osa-alueilla.

Hankinnan vastuullisuutta ohjaavat Elisan Eettisen ostamisen periaatteet, Yleiset toimintaperiaatteemme (Code of Conduct), Tilaajavastuulain noudattaminen sekä Elisan turvallisuuteen liittyvät ohjeistukset ja periaatteet. Lahjonta, muut sopimattomat maksut sekä edut liiketoiminnassa ovat lainvastaisia ja kiellettyjä. Edellytämme kaikilta kumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme lakien ja määräysten noudattamista sekä lahjonnan vastaisuutta. 

Allekirjoittaessaan sopimuksen toimittaja hyväksyy Elisan Eettisen ostamisen periaatteet ja sitoutuu noudattamaan kansainvälisiä työtä ja ihmisoikeuksia ohjaavia periaatteita ja sopimuksia sekä johtamaan rajallisten resurssien tehokkaampaa käyttöä ja haitallisten ympäristöpäästöjen vähentämistä. Toimittajilla on mahdollisuus ilmoittaa mahdollisista epäkohdista tai ilmenneistä väärinkäytöksistä Elisan Yleisissä toimintaperiaatteissa kuvatun ohjeistuksen mukaisesti myös nimettömänä.

Verkko- ja tietojärjestelmälaitteet sekä puhelimet hankimme pääosin tunnetuilta kansainvälisiltä toimittajilta. Hankinnassa asetamme erityistä painoarvoa laitteiden energiatehokkuuden, elinkaaren ja toimintavarmuuden arviointiin.

Palvelut hankitaan pääsääntöisesti paikallisesti maista, joissa toimimme, lukuun ottamatta erityisiä ulkomailta toimitettuja tuki- ja kehityspalveluita, joiden osuus palveluhankinnoista on (2,7 %).

Palvelujen hankinnassa kiinnitämme erityistä huomiota tietoturvaa ja tietosuojaa koskeviin kysymyksiin. 

Teemme toimittaja-arviointeja valitessamme uusia toimittajia EU:n ulkopuolelta, erityisesti korkean riskin maista. Toimittajaksi pääsy edellyttää, että toimittaja läpäisee tarkastusprotokollamme mukaisen arvioinnin ja on valmis kehittämään yhteistyössä arvioinnissa löydettyjä kehityskohteita.

Vuoden 2016 keskeisiä toimenpiteitä ja tuloksia

  • Päivitimme Elisan eettisen ostamisen periaatteet ja julkaisimme ne suomeksi, englanniksi ja viroksi.
  • Teimme arvioinnit kolmelle uudelle alihankkijalle, joista kaikki kolme yritystä valikoitui Elisan toimittajiksi.
  • Teimme yritysvastuukyselyn 30 keskeiselle toimittajallemme toimitusketjun olennaisten vastuullisuustoimenpiteiden kehittämiseksi ja tiedon kartoittamiseksi (45 % koko toimitusvolyymista).

Lisätietoja hankinnan vastuullisuudesta internetsivuillamme.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri