Sosiaalinen vastuu

Kattava mobiili ja kiinteä verkko      

Tehtävämme osana yhteiskuntaa on varmistaa kattavat ja luotettavat matkaviestin- ja tietoliikenneyhteydet. Olemme tärkeässä roolissa myös yhteiskunnan toimintavarmuuden turvaamisessa.

Meitä velvoittaa myös viestintäviraston asettama yleispalveluvelvoite nimetyillä alueilla Suomessa. Yleispalvelulla tarkoitetaan kuluttajan ja yrityksen oikeutta saada kohtuuhintainen ja moitteettomasti toimiva puhelinliittymä ja kahden megan laajakaistaliittymä kotiinsa tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen edellyttää toimintavarmaa ja yhä nopeampaa tietoliikenneverkkoa valtakunnallisesti.

Mittaamme systemaattisesti verkkomme kattavuutta ja saatavuutta väestöpeitto-mittarilla. Seuraamme myös ECE Ltd:n riippumatonta tutkimusta operaattoreiden verkkojen kattavuudesta Suomessa.

Mastojen, tukiasemien ja lähetysasemien rakentaminen edellyttää kunnallista lupaa ja toimivaa, lainmukaista yhteistyötä niin yksityisten taloyhtiöiden kuin maanomistajien kanssa. Hyödynnämme tukiasemien sijoittelussa laajasti rakennuspaikkojen yhteiskäyttöä alan toimijoiden välillä. Yli puolet käyttämistämme tukiasemista sijaitsee yhteiskäyttöpaikoissa.

Varaudumme ennakoivasti häiriötilanteisiin keräämällä ajantasaista tietoa verkkopalvelustamme, analysoimalla sitä ja suorittamalla tarvittavat vikatilanteen korjaustoimenpiteet jo ennen häiriön syntymistä. Mittaamme palvelumme luotettavuutta saatavuusmittarilla ja seuraamalla kokonaisvikamäärän kehittymistä.

Kehitämme laajojen vikatilanteiden johtamisprosessia jatkuvasti esimerkiksi poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamissa pitkittyneissä vikatilanteissa. Yhteistyössä sähköyhtiöiden kanssa koordinoimme muun muassa varavoimatarpeita riskialueille. Verkkoja ylläpitävät yksiköt pitävät säännöllisesti harjoituksia poikkeustilanteiden varalta. 

Vuoden 2016 keskeisiä toimenpiteitä ja tuloksia

  • Suuntasimme jälleen valtaosan investoinneistamme sekä kiinteän että mobiiliverkon toimivuuden parantamiseen ja saatavuuden laajentamiseen. Lisäksi teimme useita pilotteja ja testejä uusilla tekniikoilla ja nopeuksilla.
  • Onnistuimme edelleen vähentämään kokonaisvikamääriä ja merkittävien häiriöiden määrää, vaikka palveluiden määrä kasvaa jatkuvasti.
  • Jatkoimme panostuksia häiriötilanteiden ennakoivaan ja kokonaisvaltaiseen tiedottamiseen. Laajan häiriön havaitsemisen jälkeen asiakastiedotus aloitetaan aina mahdollisimman nopeasti ja viankorjauksen etenemisestä viestitään, kunnes häiriötilanne on ohi.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri