Vastuullisuus

Vastuullisuus Elisalla

Suomalaisena tietoliikenne-, ICT- ja online-palvelujen edelläkävijänä tehtävämme on edistää kestävää digitalisaatiota. Se tarkoittaa meille palveluidemme luotettavuuden, esteettömyyden, turvallisuuden, saatavuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittämistä. Tätä työtä teemme yli 4 300 elisalaisen ja tuhansien ammattitaitoisten kumppaneidemme kanssa joka päivä.

Yritysvastuumme perustuu Elisan strategiaan sekä perusarvoihin, joita ovat asiakaskeskeisyys, vastuullisuus, tuloksellisuus, uusiutuminen ja yhteistyö. Yritysvastuun osa-alueista erityisesti ilmastovastuu, asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys ovat toiminnan kehittämisen keskiössä, ja niitä mitataan myös tuloskortilla.

Elisan toimialaan vaikuttavat globaalit megatrendit on kuvattu Strategia ja toimintaympäristö -osiossa. Yritysvastuun näkökulmasta tarkasteltuna keskeiset ICT-alaan ja Elisan toimintaan vaikuttavat megatrendit ovat:

Turvallisten yhteyksien maailma Talousvallan siirtyminen
Tulevaisuudessa kaikkialla läsnä oleva digitaalisuus ja kyberturvallisuus ovat yksilölle, palveluille ja tuotteille välttämätön ominaisuus. Länsimaisten yritysten määrän kasvu kehittyvissä ja nousevissa talouksissa sekä paikallisten digitaalisten innovaatioiden merkityksen lisääntyminen.
Elisan kannalta olennaiset teemat: Tietoturva, toimintavarmuus ja palveluiden luotettavuus Elisan kannalta olennaiset teemat: Palveluiden saatavuus ja toimitusketjun vastuullisuus
Ikääntyvä väestö Kestävä kehitys
Ikääntyvien (yli 65 vuotta) osuus väestöstä kasvaa, ja heidän elintasonsa on korkeampi kuin aiemmin. Mobiilit terveyspalvelut, etämittaukset ja analytiikka mahdollistavat ikääntyvien ihmisten elämisen kotona. Luonnonvarojen rajallisuus ja ilmastonmuutos ohjaavat yhteiskunnat älykkäämpään tiedon ja digitaalisuuden hyödyntämiseen. Palveluja tehdään tehokkaammin, virtuaalisesti ja etätyöskennellen.
Elisan kannalta olennaiset teemat: Palveluiden helppokäyttöisyys, saatavuus ja esteettömyys Elisan kannalta olennaiset teemat: Verkon energiankulutus, laitteiden kierrätys, uusiutuvan energian käyttö ja ympäristölainsäädännön vaatimukset

YK:n jäsenmaat sopivat uusista kestävän kehityksen tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti. Tavoitteiden saavuttamiseen on matkaa, ja tutkimusten mukaan tavoitteisiin pääseminen edellyttää innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen laajamittaista hyödyntämistä niin yhteiskuntien sosiaalisten, taloudellisten kuin ympäristön haasteiden ratkaisemisessa. ICT-sektorilla on merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa asetettuun aikatauluun. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja niiden ratkaisemiseksi tarvitaan koko ICT-toimialan panostuksia.

Olemme tunnistaneet ja laittaneet tärkeysjärjestykseen olennaisimmat kestävän kehityksen tavoitteet, joihin voimme vaikuttaa eniten joko oman toimintamme (jalanjälki) tai asiakkaille ja muille sidosryhmille kehitetyn palvelun (kädenjälki) kautta:

Terveyttä ja hyvinvointia Hyvä koulutus Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria Ilmastotekoja Rauha, oikeudenmukaisuus  ja hyvä hallinto

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisointi
- Työntekijöiden hyvinvointi

- Digitaalisten palvelujen kehittäminen, joka mahdollistaa yhdenvertaista ja elinikäistä oppimista sekä yhteiskunnankestävää ja tasa-arvoista digitalisoitumista
- Työntekijöiden osaamisen kehittäminen

- Investoinnit kattavien ja luotettavien matkaviestin- ja tietoliikenneyhteyksien varmistamiseksi

- Uusiutuva energia ja palvelut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä riskien pienentämiseksi

- Tietoturva, kyberturvallisuus ja turvalliset verkkoyhteydet

 

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri