Vastuullisuus Elisalla

Yritysvastuun olennaiset näkökohdat ja johtaminen

Elisalle olennaisten yritysvastuun näkökohtien tunnistamisessa olemme huomioineet toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme kannalta merkittävimmät taloudelliset-, sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset sekä toimialaan vaikuttavat muut merkittävät trendit sekä soveltaneet GRI G4 -raportointiohjeistusta.

Yritysvastuun näkökohtien priorisoimiseksi teimme vuonna 2015 laajan sidosryhmäkyselyn kaikille tärkeimmille sidosryhmillemme.

Olennaisten näkökohtien uudelleenarviointi tehtiin syksyllä 2016 hyödyntäen myymälöihin tehtyä yritysvastuukyselyä ja vuoden aikana saatuja sidosryhmäpalautteita. Olennaisten näkökohtien merkittävyyttä liiketoiminnoille arvioitiin Elisan yritysvastuun johtoryhmässä. Tulokset on kuvattu Elisan yritysvastuun sivustolla.

Elisan yritysvastuun olennaisimmat näkökohdat ja keskeiset painopistealueet ohjaavat yritysvastuuraportin sisältöä:

 • tietoturva ja yksityisyyden suoja
 • taloudellinen vastuu
 • palveluiden saatavuus, turvallisuus ja esteettömyys
 • vastuullinen työnantaja
 • energiatehokkuus ja ilmastonmuutos
 • yhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen
 • vastuullinen asiakasviestintä 

Elisan olennaisten näkökohtien yhteys GRI-raportointiin ja niiden rajaus on esitetty GRI-indeksitaulukossa.

Yritysvastuuasioita käsitellään ja hyväksytetään säännöllisesti Elisan johtoryhmässä sekä Elisan hallituksen tarkastusvaliokunnassa. Taloudellisen- sosiaalisen- ja ympäristövastuun aiheista Elisa konsernin johtoryhmässä vastaavat: Talousjohtaja, Kinnunen Jari; Henkilöstöjohtaja, Merja Ranta-aho ja Hallintojohtaja, Sami Ylikortes. Toimintaa ohjaavat yhteisesti sovitut Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sekä aihekohtaiset politiikat ja toimintaprosessit. Ne edistävät kestävää, menestyksellistä liiketoimintaa, joka vastaa sidosryhmiemme odotuksia.

Internetsivuillamme on nähtävillä Elisan tietosuojaperiaatteet, viestinnän välitystietojen käsittely, asiakastiedon rekisteriseloste, tiedonantopolitiikka ja Elisan eettisen ostamisen periaatteet. Muita keskeisiä sisäisiä periaatteitamme ovat henkilöstöpolitiikat (mukaan lukien tasa-arvoperiaatteet), markkinointiohjeet, riskienhallintapolitiikka ja tietoturvapolitiikka.

Ulkoisista aloitteista olemme allekirjoittaneet seuraavat:

 • YK:n Global Compact
 • European Telecommunications Network Operators Associationin (ETNO) yritysvastuualoite
 • FiBS – Finnish Business and Society, Suomen Yritysvastuuverkosto ry:n monimuotoisuussitoumus
 • Eurooppalaisen GSM Associationin turvallisen mobiilikäytön European Framework for Safer Mobile Use -aloite

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri