Vastuullisuus Elisalla

Tavoitteet

Yritysvastuun Keskipitkän aikavälin tavoitteet
Näkökohta Tavoite Tavoitevuosi Suoriutuminen  2016
Taloudellinen   
Kestävää arvoa yhteiskunnalle Elisan keskipitkän aikavälin tavoitteet
www.elisa.fi/sijoittajille
2019  www.elisa.fi/sijoittajille
Sosiaalinen   
Vastuullinen työnantaja ja työntekijöiden hyvinvointi Työtyytyväisyys: 4,00/5,00 2016

 

Uusi tavoite: 98 % osuus tiimiestä, joiden työtyyväisyys on ≥ 3,5 2019
Tietoturva ja tietosuoja 100 % elisalaisista on suorittanut tietosuojakoulutuksen 2019 1)
Toimiva yhteiskunta, luotettavat, turvalliset ja esteettömät palvelut Uusi tavoite määritetään vuoden 2017 aikana n/a n/a
Vastuullinen asiakasviestintä Asiakastyytyväisyys 2019
Eettinen liiketoiminta ja korruption vastaisuus 100 % elisalaisista on suorittanut
CoC-koulutuksen
Jatkuva
Kestävä toimitusketju Uusi tavoite määritetään vuoden 2017 aikana n/a n/a
Ympäristö   
Ympäristövastuu Keski- ja pitkän aikavälin tavoitteet (Science based targets) hiilijalanjäljen pienentämiseksi n/a n/a
CO2-päästösäästöt 201 418 tCO2 2019

1) Suomen työntekijöistä

= Tavoite saavutettu

= Yli 50 % tavoitteesta saavutettu

= Alle 50 % tavoitteesta saavutettu
Vuoden 2016 yritysvastuun keskeiset toimenpiteet
Tehdyt toimenpiteet 2016
Suunnitelma 2017
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
- Arvioimme ja kartoitimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteista liiketoimintojen kannalta olennaisimmat tavoitteet, joissa voimme eniten tukea yhteistä yhteiskunnallista arvon luontia ja ympäristötavoitteiden saavuttamista.
- Pidimme koko Elisan henkilöstölle Ihmisoikeudet ja yritystoiminta- koulutuksen.
- Määrittelemme keskipitkän aikavälin tavoitteet ja mittarit tukemaan yhteiskunnallisen arvon luomista valituille YK:n kestävän kehityksen tavoitteille.
- Teemme liiketoimintakohtaisen ihmisoikeuskartoituksen.
Yritysvastuun johtamisen ja raportoinnin kehittäminen:
- Otimme käyttöön yritysvastuutiedon hallintajärjestelmän.
- Teimme selvityksen etämittauspalveluiden yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksista.
- Asetamme energiatehokkuustavoitteet ja liitymme Energiatehokkuussopimukseen.
- Päivitämme keskipitkän ja asetamme uuden pitkän aikavälin tavoitteen hiilijalanjälkemme pienentämiseksi.
Hankintaketju:
- Päivitimme eettisen ostamisen periaatteet ja julkaisimme kieliversiot suomeksi, englanniksi ja viroksi.
- Teimme yritytysvastuukyselyn merkittävimmille toimittajillemme.
- Päivitämme toimittajille tehtäviä auditointi käytänteitämme.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri