Ympäristövastuu

Ympäristövastuumme keskittyy ilmastoon ja energiaan

ICT-alalla on suuri rooli toimintatapojen muuttamisessa ympäristöystävällisemmiksi ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Alan tuotteiden ja palveluiden avulla on mahdollista pienentää maailman hiilijalanjälkeä jopa 20 prosenttia.

Jotta ICT-ala voi täysimääräisesti vähentää muiden alojen päästöjä, alan on huolehdittava myös omista päästöistään. Tällä hetkellä ICT-alan päästöt ovat noin 2 prosenttia koko maailman päästöistä. Alan päästöjen ennustetaan pienenevän, vaikka tiedonsiirron ja laitteiden määrä jatkaa kasvuaan maailmanlaajuisesti.

Elisan tietoliikenneverkot Suomessa ja Virossa kuluttavat sähköä noin 240 GWh, ja sähkönkulutuksen osuus on noin 98 prosenttia suorista hiilidioksidipäästöistämme. 

Pienennämme sekä asiakkaan että omaa hiilijalanjälkeämme

Elisalla on ympäristöpolitiikka ja -johtamisjärjestelmä olennaisten ympäristövaikutustemme jatkuvaksi parantamiseksi. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut osa strategiaamme vuodesta 2009 lähtien. Seuraamme tavoitteita puolivuosittain CO2-päästösäästötuloskortin kautta. Tuloskortin alamittareissa seuraamme myös toimintamme energiatehokkuutta.

Energiatehokkuusryhmä kokoontuu neljännesvuosittain ja seuraa asettamiemme tavoitteiden saavuttamista sekä energiatehokkuus- että hiilijalanjälkinäkökulmasta. EU:n energiatehokkuusdirektiivi velvoittaa meidät tekemään energiakatselmuksen sekä yritys- että kohdetasolla joka neljäs vuosi.

Elektroniikkalaitteiden, pattereiden ja akkujen sekä pakkausten osalta meitä velvoittaa EU:n tuottajavastuudirektiivi. Suomessa myymälöissämme on SER-keräysastiat, joiden kautta jäte päätyy uudelleen käsittelyyn ja jälleen elektroniikan raaka-aineeksi. Myymälöissämme on myös keräyslaatikot akkuja ja paristoja varten. Toimivista puhelimista annamme rahallisen hyvityksen uuden puhelimen ostamisen yhteydessä ja myymme ne uusiokäyttöön.

Virossa Elisan myymälöissä otetaan vastaan akkuja ja paristoja. Käytetyn elektroniikan voi palauttaa maksutta kierrätyspisteisiin esimerkiksi Kuusakoskelle. Elisa Eestin oma elektroniikkajäte kierrätetään Kuusakosken kautta.

Verkon rakentamisessa noudatamme viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. Tuoteturvallisuuden osalta pidämme huolen omalta osaltamme siitä, että myymämme tuotteet täyttävät lakisääteiset ympäristövaatimukset.

 Vuoden 2016 keskeisiä toimenpiteitä ja tuloksia

hiilijalanjälki
Hiilijalanjälki
  • Lähes kaikki Suomessa ja Virossa käyttämämme sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla, 244 700 MWh (240 050)   
  • Hiilijalanjälkemme (Scope 1 ja 2) on pienentynyt vuodesta 2014 70 %.
  • Olemme saaneet mobiiliverkossamme energiasäästöjä vuodesta 2014 14 000 Mwh 
  • Espoon Konesalikeskuksemme hyötykäyttöön otettu hukkalämpömäärä vastasi 82 omakotitalon vuotuisen sähkölämmityksen kulutusta.
  • Omista palvelimistamme 73 prosenttia on virtuaalisia, mikä säästi energiaa 31 187 Mwh.
  • Asiakkaamme saavuttivat ratkaisuillamme 37 527 tCO2 (32 313) päästösäästöt.
  • 70 % (65) lähettämistämme laskuista on jo sähköisiä.
  • CDP Nordic Climate Change 2016 -raportissa Elisan ilmastoraportti sai arvosanan B, kun pohjoismaisten yritysten keskiarvo oli C.

Elisan CO2-päästösäästömittareiden laskentaperiaatteet ja lisätietoa internetsivuiltamme.

Kerro kaverille

Oma nimesi
Oma sähköpostisi
 
Sähköpostin otsikko
Viesti
 
Kavereiden sähköpostit

 Lisää kaveri